“เชียงใหม่”เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่ “Open Chiang Mai to The Next Pages”พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน

นายรัฐพล นราดิศร รอง

Read more

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ สำนักงานประสานนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย (สป.สว) และกองเลขาสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีนโยบายสาธารณะ “สานพลัง สร้างเมืองเจียงใหม่…เพื่อรองรับสังคมสูงวัย” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการสุ

Read more

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ จัด Work Shop ระบบการถ่ายทอดและการจัดกิจกรรมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ สร้างทีมสื่อสารองค์กรให้เข้มแข็งในยุค Covid -19

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มห

Read more

บางกอกแอร์เวย์สคว้า 2 รางวัล สกายแทรกซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด ประจำปี 2564 “สายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลก” และ “สายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย” ติดต่อกัน เป็นปีที่ 5  

สกายแทรกซ์ (Skytrax)

Read more

ม.แม่โจ้ MOU ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันอังคารที่ 28

Read more

“ออฟฟิศเมท” ปรับจุดยืนแบรนด์สู่การเป็น “ควิกวินพาร์ตเนอร์” “มีครบ จบไว” ให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นหรือต่อยอดธุรกิจได้รวดเร็ว

ออฟฟิศเมท ในเครือเซ็

Read more

เปิดตัว “หน่วยประจำจังหวัดสภาของผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่” สภาองค์กรของผู้บริโภค 

เปิดตัว “หน่วยประจำจ

Read more

“บ้านโป่งสามัคคี” หมู่บ้านไม่กลัวหนาว 1 ใน 10 หมู่บ้านต้องเที่ยว

โครงการส่งเสริมการท่

Read more

“เมืองกื้ด” รวมของดีแหล่งรวมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงผจญภัย

โครงการส่งเสริมการท่

Read more

Seo adalah

backlink create

'));