โปรนี้ที่รอคอย!! แอร์เอเชีย จัด BIG SALE เริ่มต้น 0 บาท เส้นทางบินในและต่างประเทศ พร้อมส่วนลดโหลดกระเป๋าสูงสุด 50%

แอร์เอเชียอัดโปรจัดห

Read more

ปิดโครงการกับงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยั่งยืน ในภาคเหนือตอนบน1″

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลา

Read more

จำลองเสมือนจริง “ชะนีมือขาว”…ซ้อมแผนสัตว์หลุด @สวนสัตว์เชียงใหม่

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผ

Read more

คจ.สช. ประกาศ 3 วาระสุขภาพปี 66 ‘สุขภาวะทางจิต-จัดการน้ำ-พื้นที่เศรษฐกิจ’ พัฒนาสู่ ‘สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16’

ที่ประชุม คจ.สช. เห็

Read more

ม.แม่โจ้ โชว์ผลงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมเดินหน้าสู่ มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 พัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติ

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษ

Read more

ลำพูน จัด ROAD SHOW งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย

จากแผนพัฒนาจังหวัดลำ

Read more

ไทยเวียตเจ็ทเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเชียงใหม่ภายใต้โครงการ ‘ฟลายกรีน เมโทร ฟอร์เรสต์’

ไทยเวียตเจ็ทสานต่อโค

Read more

9พรรคการเมือง’ กาง Blueprint แหล่งที่มาของ ‘งบประมาณ’ เดินหน้าสร้างหลักประกันรายได้ฯ คนสูงวัย

หนึ่งในความสำเร็จของ

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน แถลงข่าว การจัดงาน มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2566

นายสันติธร ยิ้มละมัย

Read more