“ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีใหม่” พักโรงแรมฟูราม่าในราคา 4,400 บาท 3 วัน 2 คืน รับการตรวจร่างกาย ฟรี!

บริษัทในเครือ VGroup

Read more

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานวันเบาหวานโลก “เบาหวานกับครอบครัว ” The Family and Diabetes

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ร

Read more

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน )จัดงาน “เสวนาจิบน้ำชายามบ่าย”

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ร

Read more

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกบูธตรวจสุขภาพครบรอบ 53 ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. )

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ร

Read more

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานเสวนา “ครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลไขมัน ( FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA : FH ) ”

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ร

Read more

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกบูธงาน Super kids & Super 10 พร้อมตรวจวัดสายตาเด็กด้วยเทคโนโลยีกล้องวัดสายตาอัตโนมัติใน 1 นาที

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ร

Read more

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเฉลิมฉลองครบรอบ 26 ปี แห่งการให้บริการ จัดงานขอบคุณผู้รับบริการชาวเหนือวางใจให้ดูแล

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ร

Read more

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด จัดพิธีทำบุญเพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ก่อนดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ ณ โรงแรมปอยหลวงเดิม

เมื่อวันที่ 25 กรกฎา

Read more

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดประชุมวิชาการการพยาบาล แก่พยาบาลวิชาชีพ 17 จังหวัด ทั่วเขตภาคเหนือ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ร

Read more