ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.ลานนา จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด

บริษัทอาหารภาคเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา จัดอบรมอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ และ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด โดยมี คุณชณิชา สุนทรนันท์ หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน พร้อมทีมงาน ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา เป็นนำทีมวิทยากรอบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง กรณีที่มีการเกิดเหตุฉุกเฉินในระหว่างปฏิบัติงาน จะได้ทำการช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี ณ บริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น