เทศบาลนครเชียงใหม่ นำร่องก้าวแรกของการใช้แอพเรียกเก็บขยะรีไซเคิลหลังจากมีการทิ้งขยะเพิ่มขึ้นกว่า 300 ตันต่อวัน

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้พัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น GEPP จัดเก็บขยะรีไซเคิลขึ้นมาเพื่อนำร่องในการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ หลังจากมีขยะเพิ่มขึ้นต่อวันถึง 300 ตัน ที่จะต้องนำไปจัดเก็บและกำจัด เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีก่อนจะนำมาทิ้ง นอกจากนี้ประชาชนจะไดรับเงินจากเศษขยะที่ทิ้งผ่านกระบวนการคัดแยกไปแล้ว เป็นการสร้างนิสัยฝึกให้ประชาชนในแต่ละบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการต่างๆ ในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ตอนนี้เทศบาลนครเชียงใหม่นำร่องใช้บริการฟรีจัดเก็บนำไปขายให้

อย่างไรก็ตามเทศบาลนครเชียงใหม่ได้นำร่องกับผู้ประกอบการโรงแรม และสถานศึกษาในเขตเทศบาล เรียกใช้เว็ปแอพจัดเก็บขยะ ผ่านเพจเฟสบุ๊ค GEPP เก็บขยะ ก็เริ่มมีผู้ประกอบการที่ได้ลงนามร่วมกันเข้ามาใช้ เพราะในแอพจะสามารถระบุของขยะ ปริมาณ วันเวลา นัดมาจัดเก็บ ในเขตพื้นที่ 4 แขวงของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปี 2563 จะขยายฝึกอบรมไปยังชุมชนต่างๆ ให้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และขยะนี้จะกลับมามีรายได้คืนแก่ชุมชน แก่บ้านเรือน ที่สำคัญ GEPP จัดเก็บขยะรีไซเคิล นี้จะช่วยให้ทราบสถิตีของแต่ละพื้นที่ แต่ละบ้านเรือน มีปริมาณขยะแบบไหน ขยะชนิดไหนมากที่สุด จะช่วยให้แก้ไขปัญหาค่าก๊าซเรือนกระจกว่าจากการจัดเก็บไปแล้วจะลดลงไปได้มากน้อยเท่าไร และที่สำคัญเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนได้สร้างจิตสำนึกมีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องก่อนทุกครั้งจะนำไปทิ้ง นอกจากนี้ GEPP จัดเก็บขยะรีไซเคิล จะช่วยเป็นสื่อกลางให้กับผู้รับซื้อขยะโดยตรงกับผู้ขายโดยไม่ต้องเสียเวลาจะมีระยะเวลาวันที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ด้านผู้ประกอบการโรงแรมที่เข้าร่วมนำร่อง กล่าวว่านับเป็นอีกหนึ่งของการแก้ไขปัญหาขยะ แต่ที่ผ่านมาทางโรงแรมก็มีการคัดแยกขยะไว้อย่างถูกวิธี แต่มีแอพนี้ขึ้นมาจะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าขยะชนิดไหนเป็นอย่างไร อันไหนที่ต้องกำจัด อันไหนที่จะสามรถนำกลบมามาใช้มาขายได้ ที่สำคัญสะดวกเพราะมีวันเวลานัดหมายมารับซื้อขยะ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น