พลังมวลชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ปรามสื่อร้าย​ ขยายสื่อดี

ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี ตระหนักถึงพิษภัยของข่าวลวง ขยายผลเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา

 

ที่ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ พลังมวลชนชาวจังหวัดเชียงใหม่  จำนวนมาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน Fake News และประกาศเจตนารมณ์ ปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี พร้อมกันทั่วประเทศ

ด้านนางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า  ปัจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนจำนวนมาก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วมากขึ้นข้อมูลข่าวสารจากโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นแหล่งที่ผู้คนเข้าไปติดตามข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทุกมิติ ซึ่งมีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม ข่าวลวง ข่าวเท็จ Fake News ซึ่งหลายกรณีเป็นพิษภัยอย่างมหันต์กรมประชาสัมพันธ์จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน Fake News และประกาศเจตนาตรมณ์ปรามสื่อร้ายขยายสื่อดีภายใต้โครงการสร้างภาคีเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านข่าวลวง Fake News เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายรณรงค์ร่วมกันต่อต้านข่าวลวง Fake News และกระตุ้นให้หน่วยที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงพิษภัยของข่าวลวง

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าปัจจุบันมีการส่งต่อ Fake News กว่าร้อยละ 70 โดยการส่งข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชน 1,500 คน ต้องใช้เวลามากกว่าการส่งข่าวลวง 6 เท่า ซึ่งกลไกการรับมือข่าวลวงต้องมีข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องเพียงพอ ต้องหาวิธีการใหม่ ๆ ในการป้องกันและรับมือและที่สำคัญต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น