ลำปาง…นครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง ที่ Lanna Expo 2019

ลำปาง…นครหัตถศ

Read more

เปิดอย่างยิ่งใหญ่ Lanna Expo ๒๐๑๙ ภายใต้แนวคิด กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียน

เปิดอย่างยิ่งใหญ่ La

Read more

เตรียมตัวพบงาน LANNA EXPO 2019 วันที่ 28 มิ.ย.-7 ก.ค. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

Read more

พบงาน LANNA EXPO 2019 วันที่ 28 มิ.ย.-7 ก.ค. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

Read more

(คลิป) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุภาพ มุ่งเป็นศูนย์กลางและปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

Read more