“เวียนเทียนกลางน้ำ” วัดติโลกอาราม “พะเยา” หนึ่งเดียวในโลก พลาดวันมาฆบูชา ยังมีอีก 2 โอกาส “วิสาขบูชา – อาสาฬหบูชา”

ณ บริเวณริมกว๊านพะเย

Read more

“บ้านป่าตาล”ชุมชนชาวยองที่สืบทอดภูมิปัญญามากว่า 200 ปี

“บ้านป่าตาล” ตำบลบวก

Read more

ท่องเที่ยวชุมชน2หมู่บ้านอัตลักษณ์“บ้านน้ำต้น สล่าแดง”ตำนานการปั้นน้ำต้น“บ้านป่างิ้ว”แหล่งท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

จังหวัดเชียงใหม่ โดย

Read more

บ้านเหมืองกุง สอน “ปั้นดิน” ให้พ่อแม่พาลูกหลานมาเรียนรู้ยามว่าง

จังหวัดเชียงใหม่ โดย

Read more

พบกับ “เชิงดอยดอกไม้บาน” ครั้งที่ 1 ชมดอกไม้สวย เต็ม “หนองบัวพระเจ้าหลวง” 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

เทศบาลตำบลเชิงดอย อำ

Read more

“ท่องเที่ยวและกีฬา” ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ที่พักนักเดินทาง เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

   นายพิพัฒน์ รัชกิจ

Read more