ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมือภาครัฐและเอกชน เตรียมจัด “New North Expo 2022” งานโชว์สินค้าไลฟ์สไตล์-อุตสาหกรรมอาหาร

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

Read more

พัฒนาชุมชนฯ เปิด “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 3” ใน งาน LannaExpo 2021

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

Read more

“Lanna Expo 2021” กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่ เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ!!!

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

Read more

(คลิป) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุภาพ มุ่งเป็นศูนย์กลางและปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

Read more

เมืองตาก เดินสายโรดโชว์โปรโมทความพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยว เปิดงาน “เที่ยวตาก หลากสไตล์”

จังหวัดตาก จับมือผู้

Read more