อำเภอลอง ชวนชมการแสดงแสง สี เสียง “เล่าขานตำนานเมืองลอง” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ วัดศรีดอนคำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแสดงแสง สี เสียง “เล่าขานตำนานเมืองลอง” ประจำปี 2566 โดยมีนายกิตติชัช บุตรศรี นายอำเภอลอง นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ และนายโกมล พานิชพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลอง ร่วมแถลงข่าว การแสดงแสง สี เสียง ในครั้งนี้ จะมีขึ้น ณ วัดศรีดอนคำ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ซึ่งจะเป็นการแสดงที่เล่าถึงเรื่องราวของอำเภอลองแบบครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

การแสดงแสง สี เสียง “เล่าขานตำนานเมืองลอง” ประจำปี 2566 จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “วิถีเมืองลอง” โดย นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า “ตามนโยบายของรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว มีเป้าหมายคนไทยเที่ยวไทยและคนต่างชาติเที่ยวไทย โดยใช้มรดกทางวัฒนธรรมเป็นทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการสร้างเอกลักษณ์ และการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวมุ่งเน้นไปทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การท่องเที่ยวที่แสวงหาการเพิ่มประสบการณ์โดยตรงจากการสัมผัสวิถีวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งเมืองลองหรืออำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ประกอบด้วยต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ในด้านภาษา การแต่งกาย และอาหารถิ่น”

“การแสดง แสง สี เสียง เล่าขานตำนานเมืองลอง ประจำปี 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ วัดศรีตอนคำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่นี้ มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับจังหวัดแพร่ นำเสนอความน่าสนใจเชื่อมโยงผ่าน Soft Power ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอลอง เช่น Food Fashion Festival สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่า รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพื้นที่เป็นการประชาสัมพันธ์ เมืองลองและจังหวัดแพร่ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น”

การแสดง แสง สี เสียง “เล่าขานตำนานเมืองลอง” ประจำปี 2566 จะประกอบไปด้วยการแสดง 7 องค์ด้วยกัน ได้แก่ องค์ที่ 1 คนเมืองลองมาจากไหน? องค์ที่ 2 เรื่องราวของพระนางจามเทวีที่เข้ามาเมืองลอง องค์ที่ 3 ผ้าตีนจกมรดกของคนเมืองลอง องค์ที่ 4 ระฆังระเบิดเหตุเกิดที่เมืองลอง องค์ที่ 5 เหล็กดีเหล็กเมืองลอง องค์ที่ 6 ดนตรีของเมืองลอง และองค์ที่ 7 การนมัสการพระธาตุ โดยการแสดงทั้ง 7 องค์นี้ จะเป็นการแสดงที่เล่าเรื่องเมืองลองได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งใช้เวลาในการแสดงทั้งสิ้นราวๆ 1 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ นายโกมล พานิชพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลอง ยังเผยว่า “การแสดงในปีนี้อาจจะมีองค์พิเศษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งองค์ เป็น 8 องค์ด้วยกัน คือ องค์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของอาหารพื้นถิ่นของคนเมืองลอง การแสดงจะเป็นเช่นไรนั้นสามารถคอยติดตามชมได้”

ทั้งหมดนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง “เล่าขานตำนานเมืองลอง” ประจำปี 2566 กันได้ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ วัดศรีดอนคำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 054-521118 ในเวลาทำการ หรือ FB : ททท.สำนักงานแพร่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น