“ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา”ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชาติพันธุ์ชูอัตลักษณ์อันหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงาน “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวชุมชน และชูอัตลักษณ์ที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ในระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ และ 22-26 เมษายน 2565 ณ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ที่ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” ร่วมกับ นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และร้อยตำรวจตรี ณัฐนัยวิทิต ใบสุขันธ์ ตัวแทนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่/กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชาติพันธุ์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ และระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2565 ณ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงการจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรม, กิจกรรมสินค้าและหัตถกรรม, กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหาร, กิจกรรมการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี ของผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์

จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรกว่า 1.7 ล้านคน โดยกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์ที่มีถึง 7 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กะเหรี่ยง, ม้ง, เมี่ยน , อาข่า , ลาหู่ , ลีซอ และลัวะ รวมถึงชนกลุ่มน้อยต่างๆอีก 6 กลุ่ม อันประกอบไปด้วย จีนยูนาน, ปะหล่อง, ไทใหญ่, ไทลื้อ, จีนฮ่อ และคะฉิ่น ซึ่งสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความหลากหลายของวิถีชีวิต จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาที่หลากหลาย ทั้งความเป็นอยู่ อัตลักษณ์ และภูมิปัญญา ภายใต้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New Normal นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวชุมชน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งการออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการ แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักและเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ

งานนี้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “จังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างรายได้จากเอกลักษณ์ที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนสามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่ได้อีกทางหนึ่งด้วย”

ท่านใดสนใจ สามารถแวะเข้ามาสัมผัสงาน “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” ได้ในระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ และระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2565 ณ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น