“ทีเส็บ”ชวนกระโดดออกจากถ้วยกาแฟ ดึงเครือข่าย MICE ท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์เรียนรู้กาแฟครบวงจร ที่ “ฮิลล์คอฟฟ์”

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน (Fam Trip) ชวนกระโดดออกจากถ้วยกาแฟ พาท่องเที่ยวเรียนรู้โลกของกาแฟแบบครบวงจร กับ “ฮิลล์คอฟฟ์” เพื่อกระตุ้นการจัดกิจกรรม MICE ด้านประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน ภายใต้งานแสดงสินค้า World tea & Coffee Expo 2022 พร้อมดึงเครือข่าย MICE ทั่วประเทศ ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่สัมผัสโลกของกาแฟให้มากขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ เปิดเผยว่า “ทีเส็บ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวเรียนรู้โลกของกาแฟที่ศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรกาแฟชาวไทยภูเขาฮิลล์คอฟฟ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมไมซ์ เรื่องการประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานแก่กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้งานแสดงสินค้า World Tea & Coffee Expo 2022 โดยมีเครือข่าย MICE ทั่วประเทศ ประกอบไปด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น กาแฟคั่วแม่ฟองนวลเชียงใหม่ บริษัท สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี เกษตรอินทรีย์ จำกัด คาเฟ่ กันย์ชา แกลเลอรี่ จังหวัดเชียงใหม่ Aramee Roaster จังหวัดนครราชสีมา กาแฟลัวะบัวจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่  สีสันกาแฟ จังหวัดเชียงใหม่ และอีกหลากหลายเข้าร่วมกิจกรรม

FAM Trip หรือกิจกรรมศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวเรียนรู้โลกของกาแฟที่ศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรกาแฟชาวไทยภูเขา ฮีลล์คอฟฟ์ ในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก “คุณปุ่น – นฤมล ทักษอุดม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด และทีมงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมได้สัมผัสโลกของกาแฟมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดจบของธุรกิจกาแฟกับแนวคิด “Circular-Green Economy” อันเป็นการแปรรูปกาแฟที่ปราศจากของเหลือทิ้งและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรกาแฟด้วยงานวิจัย เป็นการตอกย้ำความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้ผลิตเมล็ดกาแฟระดับพรีเมี่ยมของโลก

ทีเส็บ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐจึงสนองยุทธศาสตร์รัฐบาลด้านการพัฒนาพื้นที่มุ่งใช้กิจกรรม MICE เป็นเวทีในการพัฒนา ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดอุตสาหกรรมกาแฟครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่ยกระดับศักยภาพเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ ขยายการรับรู้ระดับประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการแสดงสินค้าที่มีประสิทธิภาพ สร้างฐานการจัดงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายทางวิชาการและทางธุรกิจผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และงานประชุมวิชาการ ขยายกลุ่มเป้าหมายสู่ตลาดสากลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น