เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับรางวัลเกียรติยศ Hall of Fame ประเภทแหล่งท่องที่ยว ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ครั้งที่ 13

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2564 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) หรือ Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี และทรงพระราชทานรางวัลเกียรติยศ Hall of Fame ประเภทแหล่งท่องที่ยว แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นผู้รับมอบ ผ่านระบบ ZOOM ในรูปแบบ Virtual Live ซึ่งมี นายยุทธศักดิ์ สุภัสสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าร่วมด้วย

นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า การได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นการได้รับรางวัลอันสูงสุดจากการเข้าร่วมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) หรือ Thailand Tourism Awards ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยในปีนี้ได้รับรางวัลกินรีทองยอดเยี่ยม สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 (ปี 2560, ปี 2562 และ ปี 2564) ทำให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับรางวัลเกียรติยศ Hall of Fame สาขาท่องเที่ยว และได้รับการยกย่องเชิดชูจารึกชื่อไว้ในหอเกียรติยศ ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ยิ่งใหญ่ ตอกย้ำคุณภาพสินค้าและบริการที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจให้กับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 มีผู้ประกอบการ องค์กร และชุมชนท้องถิ่นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ชนะการประกวด จำนวนทั้งสิ้น 185 รางวัล ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดการประกวด และรับสมัครผลงาน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อผลักดันการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว พร้อมสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจ และประทับใจแก่นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวรูปแบบวิถีใหม่ ปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 โดยได้จัดพิธีพระราชทานรางวัล ณ PM Studio กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ThailandTourismAwards และ Amazing Thailand

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น