“บ้านป่าตาล”ชุมชนชาวยองที่สืบทอดภูมิปัญญามากว่า 200 ปี

“บ้านป่าตาล” ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น “ชุมชนชาวยอง” ที่สืบทอดภูมิปัญญามากว่า 200 ปี โดยที่นี่เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านใน “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า เชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่” ที่ทาง “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่” จัดขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวด้วยฐานวัฒนธรรมล้านนา และเกิดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นชุมชนตัวอย่างด้านการท่องเที่ยวชุมชน

“บ้านป่าตาล” นี้ ถือเป็นตำบลเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็น “ชาวยอง” ร้อยละ 95 ที่ยังคงอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม การแต่งกาย การพูดจา และอาหารพื้นบ้าน ไว้อย่างครบถ้วน โดยมี “วัดป่าตาล” เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชน

งานนี้ “พระครูถิรบุญวัฒน์” เจ้าอาวาสวัดป่าตาล ได้ร่วมกับชุมชน สร้างและพัฒนาวัดและหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา และวิถีชาวยอง ซึ่งภายในวัดทุกท่านสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวยองได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ จุดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ การทอผ้าซิ้นยองหรือเสื้อยองจำหน่าย และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และทั้งในวัดยังมี “พระสิงห์ยอง” อายุกว่า 400 ปี ประดิษฐานอยู่ในวิหารเล็กๆ ภายในวิหารมีภาพวาดวิถีชีวิตของชาวยอง ทั้ง 12 เดือน ไม่ว่าจะประเพณีของชาวยอง หรือภาพจำลองวิถีชีวิตชาวยองในอดีต เป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้น จุดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ทอผ้าซิ้นยองหรือเสื้อผ้ายองจำหน่าย และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ชุมชนแห่งนี้นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละหลังคาเรือนจะมีหัตถกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆให้ชม อาทิ การทำจักสาน สานกล่องข้าวจากใบตาล สานตะกร้า สานไม้กวาด ทำโคม ทำหมวกกะโล่โบราณ ทำน้ำหนัง ทำข้าวแคบ ทอผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน และปลูกผักทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ทั้งยังมีชุดชาวยองทั้งหญิงและชายให้เช่าอีกด้วย ในราคาชุดละ 50 บาท สามารถใส่ไปถ่ายรูปสวยๆได้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมีโฮมสเตย์ และร้านอาหาร ไว้คอยบริการแบบครบวงจรอีกด้วย

สนใจเข้ามาเยี่ยมเยือน “ชุมชนชาวยอง 200 ปี” บ้านป่าตาล ก็แวะมากันได้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสมเจตน์ คำแสง ผู้ใหญ่บ้านฯ โทรศัพท์ 091-0710344 หรือที่ FB : เที่ยวบ้านป่าตาล ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชาวยอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น