“แม่มดกัญชา” เตรียมจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ International Medical Cannabis Conference วันครอบครัวกัญชาไทย “IMCAN ChiangMai 2021”

“แม่มดกัญชา – ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง” ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการ งานวิจัยกัญชาทางการแพทย์นานาชาติครั้งที่ 1 เชียงใหม่ วันครอบครัวกัญชาไทย “IMCAN ChiangMai 2021” ขึ้น ณ หอประชุม แคนนาบิส ซิตี้ ฮอลล์  เวียงอโรคยา เดอ สารภี  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่สถานพยาบาลและโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในประเทศไทย

โดย ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ งานวิจัยกัญชาทางการแพทย์นานาชาติครั้งที่ 1 เชียงใหม่ วันครอบครัวกัญชาไทย ในครั้งนี้ ร่วมกับภาคีกัญชาแห่งชาติจัดขึ้น เพื่อนำความรู้แบบแพทย์องค์รวม อันได้แก่ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก แพทย์ผสมผสาน ทั้งจากประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และทั่วโลก มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงเคสรักษาจริง เพื่อเป็นเวทีในการพัฒนางานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขับเคลื่อนเครือข่ายให้มีความหลากหลายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนางานด้านวิชาการ โดยมีกำหนดในการจัดงานระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้กัญชาศาสตร์แห่งเอเชีย (Global Medical Cannabis Academy ) เวียงอโรคยา เดอ สารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานตลอดทั้ง 3 วันมีกิจกรรมมากมายให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสกัน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 เวทีหลัก ได้แก่ หอประชุม Cannabis City Hall , เวทีกลางแจ้งกิจกรรมด้านนอก และเวทีสภากัญแฟร์เพื่อประชาชน  สำหรับ เวทีหอประชุม Cannabis City Hall จะมีการประชุมวิชาการเกี่ยวกับกัญชงและกัญชามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการอภิปราย การเสวนาประเด็นเรื่องราว ข้อกฎหมายต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศที่อัพเดทที่สุดจากประสบการณ์และสถานการณ์จริง รวมทั้งหัวข้อที่อยู่ในกระแสความสนใจของประชาชนในปัจจุบันทั้งในประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และทั่วโลก เรื่อง “กัญชา กัญชง กระท่อม” องค์ความรู้ที่สามารถขยายผลในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลาดอุตสาหกรรมสมุนไพร เช่น “แบบจำลองธุรกิจกัญชง กัญชา” เน้นย้ำการปลูกเพื่อทำตลาดต่างประเทศ ซึ่งมีความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป ซึ่งหัวข้อการประชุมต่างๆ มีทั้งประชุมในรูปแบบ On Site และ Online มีการถ่ายทอดผ่านระบบดาวเทียม Galaxy 19 ครอบคลุมทวีปอเมริกา แคนนาดา อลากาส ฮาวาย และทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น เฟสบุ๊ค ยูทูป สื่อแมกกาซีน และทีมงานออสการ์ ฮอลลีวูด รวมทั้งเครือข่ายผู้ร่วมสัมมากว่า 20 ประเทศ 100 กว่าองค์กร

ทั้ง 3 เวทีหลักของงานข้างต้น ในแต่ละเวทีจะมีวิชาการสื่อสารกับภาคประชาชน บุคลากร รวมถึงผู้ป่วยจริง ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ แนวทางการเดินหน้าด้านการผลักดันร่าง พ.ร.บ. พืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ กฎหมายจากภาคประชาชน นิทรรศการองค์ความรู้สมุนไพร นิทรรศการจิตอาสา โครงการคลินิกสงฆ์ ให้คำแนะนำในด้านโภชนาการสำหรับผู้ถวายและผู้รับ การตรวจสุขภาพร่างกายแบบแพทย์แผนไทย แพทย์องค์รวม แพทย์ผสมผสาน รวมถึงการบรรยายเรื่อง ธนาคารน้ำ จุดกำเนิดของชีวิต นวัตกรรมที่ยั่งยืน การรณรงค์เรื่องลมหายใจ PM2.5 กิจกรรมการประกวดวาดภาพและกิจกรรมเพื่อสังคม คอนเสิร์ตจากศิลปิน และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้โดยมุ่งหวังให้เกิดการความเข้าใจอย่างถูกต้อง ข้อดี ข้อเสียของกัญชา เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในทางการแพทย์ให้ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่จะปลดล็อคกัญชาให้ใช้ได้ทั่วประเทศไทยในอนาคต ทั้งยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ International Medical Cannabis Conference ทั่วโลก , กิจกรรมงานวิจัยต่างๆ การนำเสนอบทความของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก , กิจกรรมวิชาการต่างๆ นำเสนอจากกรณีศึกษาทางด้านกัญชาทางการแพทย์ , นิทรรศการงานบิดากัญชาไทย ประวัติความเป็นมา การต่อสู้เพื่อผู้ป่วย โครงการเพื่อผู้ป่วยมะเร็งวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก หมอลุงตู้ นายบัณฑูร นิยมาภา , การอบรมออนไลน์ทั่วโลกผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียและสถานีดาวเทียมทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ และทั่วโลก , นิทรรศการความรู้แพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้านสู่สากล ตรวจสุขภาพ ใบรับรองแพทย์แผนไทย งานจิตอาสา โครงการคลินิกสงฆ์ รวมระยะเวลากว่า12 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน , การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินทั่วประเทศ และศิลปินท้องถิ่น งานออกร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ , งานเสวนา สภากัญแฟร์ ภาคีกัญชาแห่งชาติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลายร้อยกลุ่ม และวันครอบครัวกัญชาไทยตลอดระยะเวลา 3 วัน , ฉลองถ่ายรูปร่วมกับถ้วยรางวัลกัญชาสายพันธ์ดีเด่นจาก HIGH TIME ปี 2018 และ ปี 2021 จากไร่ล้านช้าง รัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา และกิจกรรมอื่นๆ ที่กำลังประสานงานติดต่อเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม ทาง Facebook Fan Page แม่มดกัญชาทีวี, Facebook Fan Page IMCAN Chiang Mai 2021, Facebook Fan Page เวียงแม่มด และ Facebook: Morgamhom Nalanchang (แม่มด กัญชา) เป็นต้น

 คณะผู้จัดงานในครั้งนี้ หวังผลที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้จากทุกมุมมอง เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าใจอย่างทั่วถึง เกี่ยวกับ “กัญชา กัญชง กระท่อม เกษตรอัจฉริยะสู่ตลาดโลก วิสาหกิจชุมชนสู่พืชเศรษฐกิจเพื่อส่งออก”  จากประสบการณ์จัดงานกัญชาโลกเมื่อ 3 ปีก่อนได้มีการจัดงานที่ มีผู้ร่วมงานประมาณ 400,000 คน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้ประเทศต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดงานในพื้นที่ได้ ต้องจัดผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จึงได้รับความสนใจมากที่สุดจากทั่วโลก เพื่อนำคลิปการจัดงานไปเปิดร่วมในประเทศและองค์กรหน่วยงานต่างๆที่เตรียมจัดงาน 420 ในวันกัญชาทั่วโลก การจัดงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ที่ตั้งใจเดินทางมาในพื้นที่ และ ทาง Webinar มากกว่า 1,000,000 คน ซึ่งมีการเริ่มเผยแพร่กิจกรรมเป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 วัน ณ เวียงอโรคยา เดอ สารภี ตำบลชมภู อำเภอสารภี เชียงใหม่ พื้นที่ 52 ไร่ โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร เป็นประธานจัดงานครั้งนี้

งานนี้หน่วยงานภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอำนวยการประสานงาน ณ เวียงอโรคยา สารภี เชียงใหม่ ทุกวันไม่เว้นวันหยุด หมายเลขโทรศัพท์  090-6717772 / 094-6157555 / 094-8342666 (คุณศศิกานต์) Email: imcancm@gmail.com , Line@ : @imcan

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น