CSE จับมือ CZECH REPUBLIC นำนวัตกรรม สร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Chiang Mai Social Enterprise หรือ CSE) โดย นายไพรัช โตวิวัฒน์ กรรมการอำนวยการ ร่วมกับ สาธารณรัฐเช็ก นำนวัตกรรมเครื่องหมักวัสดุอินทรีย์ระบบเติมอากาศ (ROBUST CZ02) ซึ่งได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจากสาธารณรัฐเช็ก โดยมี นายนที เทพโภชน์ ที่ปรึกษาโครงการ จากบริษัท วี รีนิวเอเบิ้ล จำกัด (V RENEWABLE) ดำเนินการนำเข้าเครื่องจักรและประสานงานตามโครงการความร่วมมือ เพื่อสร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และช่วยต่อยอดรายได้ให้ชุมชน

นอกจากนี้ มร.มาเร็ก ลิบชีตซกี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย ได้เป็นผู้แทน ส่งมอบเครื่องแปรรูปวัสดุอินทรีย์ ระบบเติมอากาศ (ROBUST CZ02) ให้แก่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทดลองใช้ในโครงการนำร่องบนพื้นที่สหกรณ์นิคมแม่แจ่ม จำกัด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลา 3 เดือน ในการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแทนที่การเผา ณ สหกรณ์นิคมแม่แจ่ม จำกัด เมื่อเร็ว ๆ นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น