“กรมป่าไม้”และ”มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์”ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาดอยอินทนนท์

ณ โรงแรมรอยัลแพนนิลซูล่า เชียงใหม่ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายพรชัย จิตนวเสถียร ประธานมูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่ดอยอินทนนท์ ระหว่าง กรมป่าไม้ กับ มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ โดยมี นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และ นายปิยะพงษ์ ประพันธ์วัฒนะ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามเป็นพยาน

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่ดอยอินทนนท์ ระหว่าง กรมป่าไม้ กับ มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ ฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนการอนุรักษ์ระบบนิเวศ การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการ การสงวนรักษา และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การศึกษาธรรมชาติ การสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งการเสนอข้อคิดเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ดอยอินทนนท์ (พื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ) ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานขององค์ความรู้ และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหมาะสม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดย “นายพรชัย จิตนวเสถียร ประธานมูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์” กล่าวว่า “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่ดอยอินทนนท์ ระหว่าง กรมป่าไม้ กับ มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ นี้ ทางมูลนิธิฯ จะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม อุปกรณ์ และงบประมาณ ตามความเหมาะสม ในการจัดการ สงวนรักษา และการใช้ประโยชน์พื้นที่ดอยอินทนนท์ ในพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ อย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น