กิจกรรมเพื่อผู้สูงวัย “Sip With Love to Grandpa & Grandma” โดย “มูลนิธิเพื่อการศึกษาการเกษตรและวิถีชีวิต”

“มูลนิธิเพื่อการศึกษาการเกษตรและวิถีชีวิต” (ALF) โดยนายชาติชาย กลางชัย ผู้อำนวยการสาขามูลนิธิฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ดอนแก้ว และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟและชาออร์แกนิค จัดกิจกรรม “Sip With Love to Grandpa & Grandma” (จิบช้า ๆ ด้วยความรักถึงคุณปู่ คุณย่า คุณตา และ คุณยาย) ขึ้น ณ โรงเรียนฮอมสุข อบต.ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง จากการเลือกทานอาหารจากแหล่งเพาะปลูกออร์แกนิค และส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยใช้กิจกรรมการดริปกาแฟออร์แกนิค การชงชาจากสมุนไพรไทย และการวาดรูปจากสีธรรมชาติ จากกาแฟและสีจากสมุนไพร โดยมี ผศ.ดร.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาการเกษตรและวิถีชีวิต (ALF) เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ผศ.ดร.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ กล่าวว่า “นโยบายพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงวัย เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุนั้น ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งคาดการณ์กันว่า ในปี 2573 จะมีจำนวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้านคน หรือคิดเป็น 26.3% ของประชากรทั้งหมด มากไปกว่านั้นคือในปี 2583 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึง 32.1% หรือราวๆ 20.5 ล้านคน มูลนิธิฯจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา และมุ่งหวังว่าจะสามารถดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม 2564 ให้สามารถร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มผู้สูงวัยให้ได้มากที่สุด”

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นเสมือนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ และกิจกรรมกับทางมูลนิธิที่จะบูรณาการณ์การสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีกับพื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ในแผนการของมูลนิธิฯ ที่จะดำเนินการต่อยอดและร่วมนำเสนอรูปแบบกิจกรรมที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมคุณภาพวิถีชีวิตที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกับภาคเอกชน อาทิ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยการใช้ชุมชนเป็นฐานอีกต่อไปด้วยเช่นกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น