กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1,400 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เปิดรับสมัครบุคคลโครงการฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1,400 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. คุณสมบัติทั่วไป
  1. เป็นผู้ที่ว่างงาน หรือถูกเลิกจ้างงาน หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอยู่ในพื้นที่ตามประกาศพื้นที่รับสมัคร หรือใกล้เคียง ภายในจังหวัดเดียวกัน
  2. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ภาครัฐให้การช่วยเหลืออยู่แล้ว
  3. สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามลักษณะงานและตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้
2. คุณสมบัติเฉพาะ
  1. กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี (จำนวน 700 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน) มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
  2. ประชาชน (จำนวน 350 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน) อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตามประกาศพื้นที่รับสมัคร หรือใกล้เคียง ภายในจังหวัดเดียวกัน
  3. กลุ่มนักศึกษา (จำนวน 350 อัตรา ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน

พื้นที่จ้างงานในจังหวัด  เชียงใหม่ / เชียงราย / น่าน / ลำปาง / พิษณุโลก / ตาก / ลำพูน / สุโขทัย / กำแพงเพชร / แม่ฮ่องสอน / แพร่

สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 ธันวาคม 2563

ติดตามข่าวสารข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่ม และ กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่

ติดตามข่าวสารข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่ม และ กรอกใบสมัครออนไลน์ สแกน QR code ติดตามข่าวสารข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่ม และ กรอกใบสมัครออนไลน์

URL Link : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou/from.php

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ URL Link : https://facebook.com/RMUTLOTOU/

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัคร :

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัคร

 

2 thoughts on “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1,400 อัตรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น