กิจกรรมแลกยิ้ม!!! “ชมรม K SME Network ภาคเหนือ” จัดกิจกรรม “ปันยิ้ม ปันสุข ให้น้องชาวศรีสังวาลย์เชียงใหม่”

ชมรม K SME Network ภาคเหนือ นำโดย นายมรุต พินิจวัฒนา ประธานชมรม K SME Network ภาคเหนือ สมัยวาระ 2562-2563 ได้จัดกิจกรรม CSR KNorth “ปันยิ้ม ปันสุข ให้น้องชาวตรีสังวาลย์เชียงใหม่” ขึ้น ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายวีรชัย ปฐมเนติกุล ผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจเหนือ 1 ธนาคารกสิกรไทย ร่วมงาน

ซึ่ง นายมรุต พินิจวัฒนา ประธานชมรมฯ กล่าวว่า จากแนวคิดในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตภาคเหนือของธนคารกสิกรไทย ที่จัดให้มีการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ และมีการจัดตั้งชมรมในชื่อที่เรียกว่า K SME Network ตลอดระยะเวลา13 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมีสมาชิกที่ผ่านการอบรมในภาคเหนือมากถึง 14 รุ่น นับว่าเป็นชมรมที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนาน เป็นชมรมที่เข้มแข็ง และได้รับการยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

ชมรม K SME ภาคเหนือ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรวมกลุ่มทำกิจกรรม และสร้างความแข็งแรงในการทำธุรกิจแก่สมาชิกทุกท่าน กิจกรรมชมรมฯได้มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกชมรมและธนาคารกสิกรไทย อาทิ กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ และให้ความรู้แก่สมาชิกในด้านต่างๆ กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี กิจกรรมสระเกล้าดำหัว ซึ่งได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประเพณีเรื่อยมา กิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมออกบูทแสดงสินค้า กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกในภาคเหนือ และภูมิภาคอื่นๆ เป็นต้น

และกิจกรรมเพื่อสังคม หรือที่เรียกว่ากิจกรรม CSR นี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางชมรมฯเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัด และได้มีการจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องทุกๆปี โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกชมรมฯทุกท่าน ในการร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางชมรมฯจัดขึ้นเป็นอย่างดี เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ และสามารถพัฒนาธุรกิจของสมาชิกทุกท่าน ให้ก้าวหน้าตลอดไป

กิจกรรม “ปันยิ้ม ปันสุข ให้น้องชาวศรีสังวาลย์เชียงใหม่” ในครั้งนี้ ทางชมรมฯได้มีการนำของใช้ที่นำเป็นมามอบให้แก่โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนและนักเรียน ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมสนุกสนานสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กนักเรียน กิจกรรมตัดผมฟรี เลี้ยงขนมและอาหารกลางวันอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น