“Visit Chiang Mai, I Miss You” เปิดเชียงใหม่ให้คิดถึง ภายใต้แนวคิด “Lanna High Tea : จิบชา ล้านนา สร้างสรรค์”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เปิดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจัดกิจกรรม “Visit Ching Mai – I miss you” เปิดเชียงใหม่ให้คิดถึง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจเชียงใหม่ หลังสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19 พร้อมชูยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ มุ่งพลิกโฉมอัตลักษณ์ล้านนา สู่สากล

 

 ยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นการบูรณาการและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชน โดยในงานจัดแสดงผลงานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยทั งหมด 3 ด้าน คือ หัตกรรมสร้างสรรค์ (Arts and Craft – Creative Craft) อาหารสุดล้ำ (Lanna Gastronomy – Fantastic Foods) และภูมิปัญญาสุขภาพ (Lanna Wellness Wisdom)

กิจกรรมงาน “Visit Chiang Mai – I miss you” ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นกิจกรรม “Lanna High Tea : จิบชา ล้านนา สร้างสรรค์” โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานในการเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเชิญชวนให้กลับมาท่องเที่ยว นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น