“ซันสวีท” ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ได้ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้น เมื่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19คลี่คลายแล้ว โดยบริษัทฯ ได้มีมาตรการในการตรวจคัดกรอง และเว้นระยะห่าง ตามมาตรการที่กองควบคุมโรคแนะนำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม

 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิต โดยมุ่งพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ จากโครงการ KC BIG SMART FARM เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มวัตถุดิบ และสามารถติดตามการบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร แม้ว่าเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย และทั่วโลกในไตรมาสแรกของปี 2563 ยังไม่ดีนัก เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น  แต่ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปที่มีคุณภาพปลอดภัยและพร้อมรับประทาน ยังคงตอบโจทย์ความต้องการของตลาด โดย บริษัทฯ ยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตของปริมาณและยอดขาย และส่งออกสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง นายองอาจ กล่าวทิ้งท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น