เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ลดภาวะหมอกควันและเพิ่มมาตรการป้องกันไฟป่า เฝ้าระวังความปลอดภัยแก่สัตว์ 24 ชั่วโมง

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เผยถึงการรับมือกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน พร้อมเฝ้าระวังความปลอดภัยในพื้นที่และดูแลสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยถึง การรับมือกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะเดือนเมษายนนับเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดในประเทศไทย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ โดยการพ่นละอองน้ำและเพิ่มความถี่ในการเปิดสปริงเกอร์ในส่วนแสดงต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการคลายร้อนแล้ว ยังเป็นการช่วยลดภาวะหมอกควันในอากาศอีกด้วย รวมถึงเพิ่มมาตรการการเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งมีพื้นที่ที่ป่ากว่า 819 ไร่ และมีพื้นที่ล้อมรอบพื้นที่เป็นบางส่วน โดยได้จัดทำแนวกันไฟ เพื่อแยกระหว่างพื้นที่ป่าธรรมชาติและพื้นที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมทั้งจัดเวรชุดเฝ้าระวังดับไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าในพื้นที่ และดูแลความปลอดภัยของเหล่าสัตว์นานาชนิดในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ทั้งนี้ ในช่วงเวลานี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ปิดให้บริการชั่วคราว ซึ่งได้สับเปลี่ยนบุคลากรมาปฏิบัติงานตามปกติ โดยทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ต่างๆ เพื่อเตรียมต้อนรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกครั้งภายหลังการเปิดให้บริการ และในระหว่างนี้ สามารถติดต่อ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หรือสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ที่ E-mail : pinkanakorn.adm01@gmail.com หรือโทรศัพท์ 053 – 999000 หรือ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line OA : nightsafari

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น