ม.แม่โจ้ เจ๋ง..เปิดตัว Applicationใหม่ “Zero Waste MJU” Application สำหรับคนรักษ์โลก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการแม่โจ้ สะอาดสดใสไร้ขยะ Zero Waste MJU มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พร้อมเปิดใช้แอพพลิเคชั่น Zero Waste MJU แอพพลิเคชั่น สำหรับคนรักษ์โลกอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายสุกิจ ติดชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ประธานดำเนินการโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการแม่โจ้ สะอาดสดใส ไร้ขยะ Zero Waste MJU เป็นกิจกรรมสำคัญในการสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยในด้าน Green Office เพื่อพัฒนาบุคลกรและนักศึกษาให้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราได้จัดกิจกรรมมารองรับหลายกิจกรรม เช่น การตั้งธนาคารขยะ ส่งเสริมการคัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่ การลดใช้ขวดน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยตั้งเป้าลด 1 ล้านขวด/ปี กิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมแม่โจ้ให้เป็นสังคม Maejo No Plastic และที่สำคัญเราได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ Zero Waste MJU เพื่อเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้รุ่นใหม่ ฉีกพฤติกรรมเดิม เผยพฤติกรรมใหม่ Together we can มั่นใจเราทำได้!พร้อมเปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งสู่การเป็น Green University อย่างแท้จริง”

แอพพลิเคชั่น Zero Waste MJU พัฒนาระบบโดย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการลดการสร้างขยะแบบต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกระบบ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี มีการสะสมคะแนนการลดสร้างขยะพลาสติกส่วนบุคคล สามารถนำแต้มที่สะสมมาแลกสินค้าหรือส่วนลดกับร้านค้าที่ร่วมกิจกรรม ซึ่งตอนนี้ได้มีร้านค้าและบริการภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 61 ร้านค้า และเตรียมขยายออกไปยังร้านค้าภายนอกต่อไปในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โทร.0 5387 3067-8

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น