ซันสวีท จับมือ รีคัลท์ พัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพเกษตรกรไทย

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) โดย นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ บริษัท รีคัลท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายอุกฤษ อุณหเลขกะ Co-Founder และ Chief Product Officer ร่วมหารือในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตร โดยได้ทดลองนำแอปพลิเคชัน Ricult มาใช้ในการเพาะปลูกข้าวโพดหวาน ซึ่งนำข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์ ในพัฒนาระบบให้มีความเสถียรและเหมาะสมแก่การใช้งานจริง ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

แอปฯ Ricult เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางอากาศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลในการเพาะปลูกอื่น ๆ นำมาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งจะสามารถบอกให้เกษตรกรทราบได้ว่าควรปลูกพืชวันไหน ใส่ปุ๋ยอะไร เก็บเกี่ยววันไหน แจ้งเตือนการเกิดศัตรูพืช การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การตรวจวิเคราะห์ดิน การใส่ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชอย่างแม่นยำ เพื่อช่วยให้ผลผลิตมีปริมาณและได้คุณภาพที่ดี

นายอุกฤษ กล่าวว่า การนำแอปพลิเคชัน Ricult มาใช้นอกจากจะช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้ว ยังส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ โดย รีคัลท์ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับเกษตรกรให้แข็งแกร่งขึ้นทั้งในระดับรายบุคคล ครัวเรือน และทั้งชุมชน

ด้านนายองอาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ซันสวีท มีแนวคิดในการวางรากฐานที่ดีให้เกษตรกร ซึ่งการนำใช้เทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการเพาะปลูก ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการช่วยแก้ปัญหาด้านการเพาะปลูก และนำไปสู่การทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพยิ่งมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสามารถของ รีคัลท์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคด้านการเกษตรว่าจะเข้ามาช่วยเหลือ และร่วมกันพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึง เข้าใจ และนำไปใช้ได้ง่าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น