ห้วยตึงเฒ่าคุมเข้มติดป้ายเตือนพร้อมฝึกซ้อมการช่วยเหลือป้องกันการจมน้ำ

https://youtu.be/-1vA5USbY0U

ห้วยตึงเฒ่าติดป้ายห้ามลงเล่นน้ำก่อนเวลา 11 น.หลังอากาศหนาวเย็น มีหาดทรายยาว 1.5 กม. พร้อมฝึกซ้อมเจ้าของร้าน พนักงานร้านอาหารชุด 2 กว่า 200 คน การช่วยเหลือชีวิตป้องกันการจมน้ำ  ในการดูแลป้องกันช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

 

พันเอก สุปกรณ์ เรือนสติ ผู้จัดการสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  เผยว่าขณะนี้สภาพอากาศที่หนาวเย็นลงต่อเนื่อง ทำให้กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยทางน้ำห้วยตึงเฒ่าต้องออกปิดป้ายประกาศแจ้งต่อเจ้าของร้านพนักงานทุกคนเพื่อแจ้งต่อนักท่องเที่ยวเดิน

ทางเข้ามาใช้บริการตามซุ้มริมน้ำ ให้ลงเล่นน้ำได้ตั้งแต่ 11.30 น. และเลิกเล่นน้ำ 17.30 น. เนื่องจากอากาศจะเย็นลงเร็วอาจทำให้ผู้ที่ลงเล่นน้ำอาจเกิดตะคริว เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการจมน้ำได้ เพื่อเป็นการป้องกันดูแลนักท่องเที่ยว พร้อมจัดป้ายเตือนเขตน้ำลึกห้ามลงเล่นน้ำ จัดเจ้าหน้าที่ทางบกและเรือออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันทุกซ้อม ทุกร้านจะต้องมีอุปกรณ์จัดเตรียมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวติดไว้ตามซุ้ม

 

อย่างไรก็ตามได้ทำการฝึกอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้กับมวลชนร้านค้าเพื่อการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าทะเลเชียงใหม่ ในปีนี้จัดการฝึก 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 146 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 74 คน รวม 2 รุ่น 220 คน สมาชิกมวลชนนี้จัดมาจากสมาชิกของร้านค้าได้แก่เจ้าของร้านค้า,กุ๊ก, บริกรและคนล้างจาน ทั้งหมดต้องผ่านการฝึกถึงจะมาทำงานในห้วยตึงเฒ่าได้  จะเป็นกำลังสำคัญรอบอ่างฯ ช่วยเป็นหูเป็นตา ในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ห้วยตึงเฒ่าได้จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ มีเจ้าหน้าที่ หลัก 14  คน มีระบบการติดต่อสื่อสาร มีชุดเฝ้าระวังชายฝั่งรอบอ่าง มีเรือลาดตระเวณป้องปราม,เฝ้าระวัง จำนวน 2 ลำและมีเรือช่วยเหลือกู้ภัยทางน้ำขนาดบรรทุก 8 คนพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 1 ลำและบนเรือจะมีเตียงพยาบาลเป็นพื้นที่เพื่อทำการการปั้มหัวใจ ฝายปอด  หลังจากดึงตัวขึ้นบนเรือแล้วสามารถผายปอด ปั้มหัวใจได้ทันทีไม่ให้เกิน 4 นาที ถ้าเกินจะเป็นอัมพฤกษ์ หรือมากกว่านั้น

หลังจากฝึกแล้วจะมีระบบการรีเช็คโดยการสุ่มและในห้วง 2 เดือนจะฝึกทบทวน 1 ครั้งเพื่อให้เกิดความพร้อม 100% สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการลงเล่นน้ำที่ทะเลเชียงใหม่ในห้วยตึงเฒ่ามีหาดทรายยาว 1.5 กม. ท้ายนี้ขอเชิญชวนมาเล่นน้ำที่ห้วยตึงเฒ่า มาง่าย สะดวกและปลอดภัยในห้วยตึงเฒ่าทะเลเชียงใหม่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพียง 3.5 กม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น