ปตท. – มช. จัดประกวดวาดสดศิลปกรรม “ของขวัญ แด่พระราชา”

เทิดพระเกียรติองค์พระประมุขของปวงชนชาวไทย “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ในโอกาสที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  นักเรียน นักศึกษา 932 ชีวิตร่วมประกวดชิงเงินรางวัล 189,000 บาท

ปตท. ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 20 หัวข้อ “ของขวัญ แด่พระราชา” โดยได้รับเกียรติจาก นางอัจฉริยา เจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางอัจฉริยา เจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ได้จัดต่อเนื่องมาตลอดปีนี้เป็นปีที่ 20 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ปตท. และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเยาวชนในด้านการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการแข่งขันไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของรางวัลหรือการแพ้-ชนะ แต่มุ่งเน้นถึงความสมัครสมานสามัคคี และให้เยาวชนได้ฝึกทักษะ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิด ในหัวข้อที่กำหนดอันจะยังประโยชน์แก่เยาวชน ในการพัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมต่อไป

รองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับการกำหนดหัวข้อการประกวดในปี 2562 นี้คือ “ของขวัญ แด่พระราชา” เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดับ ได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด และจิตนาการของตนสู่สาธารณชน ผ่านผลงานศิลปกรรม อีกทั้ง เป็นการเทิดพระเกียรติองค์พระประมุขของปวงชนชาวไทย “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”  ในโอกาสที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 20 มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 932 คน จำนวน 324 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นระดับแข่งขันดังนี้ ระดับอนุบาล จำนวน 36 กลุ่ม จำนวน 132 คน ระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 56 กลุ่ม จำนวน 209 คน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 77 กลุ่ม จำนวน 281 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 81 กลุ่ม จำนวน 162 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา จำนวน 74 กลุ่ม จำนวน 148 คน โดยทีมที่ชนะการประกวดทุกระดับชั้น จะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยมระดับละ 1 รางวัล รางวัลดีเด่นระดับละ 2 รางวัล และรางวัลชมเชยระดับละ 3 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 189,000 บาท โดยจะมีพิธีมอบรางวัลอีกครั้ง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งนำผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจัดมาแสดงนิทรรศการ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น