“ปั่นมอกม่วน จวนกั๋นแอ่ว” เล่าเรื่องราวสันกำแพง

เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบปั่นจักรยานท่องเที่ยว มาร่วมปั่นจักรยานท่องเที่ยวในกิจกรรม “ปั่นมอกม่วน จวนกั๋นแอ่ว” เล่าเรื่องราวสันกำแพง บ้านตำนานสันกำแพง ฮีตฮอยครัวสืบชะตาล้านนา ชื่นชมวิสาหกิจชุมชนคำซาว และจับจ่ายใช้สอยที่กาดชุมชนตำบลสันกำแพง

    

 “เทศบาลตำบลสันกำแพง” อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “ปั่นมอกม่วน จวนกั๋นแอ่ว” ขึ้น ณ กาแฟโรงงาน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง เป็นประธานในการแถลงข่าว โดยกิจกรรมปั่นมอกม่วน จวนกั๋นแอ่ว เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวชุมชนตำบลสันกำแพงที่ทางอำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันกำแพง ร่วมกันจัดขึ้น

เส้นทางในการปั่นจักรยานท่องเที่ยวนี้ จะเป็นเส้นทางที่เล่าเรื่องราวสันกำแพง บ้านตำนานสันกำแพง ฮีตฮอยครัวสืบชะตาล้านนา ชื่นชมวิสาหกิจชุมชนคำซาว และจับจ่ายใช้สอยที่กาดชุมชนตำบลสันกำแพง โดยจะปั่นจักรยานท่องเที่ยวไปในเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนตำบลสันกำแพง ที่มีสถานที่ที่น่าสนใจมากมมาย อาทิ “ข่วงสันกำแพง” ฟังเรื่องราวชุมชนบ้านกาดและเรื่องราวผ้าลายสันกำแพง โดยชุมชนบ้านกาด เกิดจากผลในยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บผ้าใส่เมือง ทำให้สันกำแพงมีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย ทั้งชาวเขิน ชาวยอง จีน จีนฮ่อ และแขกมุสลิม สำหรับชุมชนบ้านกาดแห่งนี้เป็นชุมชนชาวจีนที่มาอาศัยอยู่และค้าขาย มีการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย เกิดเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์

“บ้านโบราณ 100 ปี สันกำแพง” ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านสันเหนือ ตำบลสันกำแพง เป็นบ้านโบราณของทายาทตระกูล “กันจินะ” ตระกูลใหญ่ของสันกำแพง ที่ปัจจุบันลูกหลานยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์คลาสสิคเรื่อง “สันกำแพง”

ชมการทำครัวสืบชะตาและหัตถกรรม “บ้านเหล่า” ซึ่งครัวสืบชะตาหรือเครื่องสืบชะตา ทำขึ้นเพื่อประกอบพิธีสืบชะตา อันเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของชาวล้านนา ที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย

“วิสาหกิจชุมชนบ้านคำซาว” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นโจ้ก คำซาว จัดตั้งขึ้นเพื่อดึงเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นมาผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่ ได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว ประจำปี พ.ศ. 2562 กิจกรรมในกลุ่มนอกจากจะผลิตสินค้าแล้ว ยังมีการพัฒนาเยาวชนให้สืบทอดงานฝีมือ โดยนำเศษผ้ามาต่อกัน ประกอบกับงานปักลวดลายสันกำแพง ที่มีฝีมือ ปราณีต และเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

และ “กาดฮ่วมใจ๋” ตลาดที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการในชุมชน เป็นตลาดที่นำเอาเอกลักษณ์ของชุมชนมาเป็นจุดขาย เพื่อสร้างรายได้และอนุรักษ์สินค้าจากภูมิปัญญาชุมชน

 

กิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวดีๆเช่นนี้ จะเริ่มขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9 โมงเช้า จนถึงบ่ายโมง โดยเริ่มปั่นจากสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสังวร ลานยศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง โทรศัพท์ 081-8822013

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น