ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 นำทัพเครือข่าย iP เปิดเวที “SMEs Service Day บริการดีๆ ที่ SMEs ควรรู้”

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 นำทัพเครือข่าย iP (คู่คิดอุตสาหกรรม) กว่า 30 หน่วยงาน เปิดเวที “SMEs Service Day บริการดีๆ ที่ SMEs ควรรู้” กระตุ้น SMEs จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ปี 2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่าย iP คู่คิดอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา กว่า 30 หน่วยงาน ร่วมกันจัดสัมมนา เรื่อง “SMEs Service Day บริการดีๆ ที่ SMEs ควรรู้” เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรม (iP : INDUSTRIAL PARTNER) และบริการต่างๆของหน่วยงานเครือข่าย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นเวทีให้เครือข่ายหน่วยงานผู้ให้บริการ SMEs ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย อันจะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ต่อไป

โดย นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปิดเผยว่า นับเป็นโอกาสอันดีของหน่วยงานบริการธุรกิจอุตสาหกรรม (BDSP) ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) และผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีเครือข่าย “อิ๊บ” คู่คิดอุตสาหกรรม (iP : INDUSTRIAL PARTNER) ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน รวมจำนวน 35 หน่วยงาน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมในการให้บริการ มีทรัพยากร และพร้อมร่วมกันบูรณาการ ผลักดันให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นางสาวนิรามัย กล่าวต่อว่า โดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมีบทบาท เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้น ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจ SMEs ในทุกระดับ ดังนั้นการบริหารจัดการธุรกิจให้อยู่รอด เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการบริหารจัดการ และก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมีเครือข่ายความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันในการส่งเสริม SMEs จึงเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์กับผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจของตนเองเป็นอย่างมาก โดยเครือข่าย iP คู่คิดอุตสาหกรรม จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มาขอรับบริการ เข้าถึงบริการของหน่วยงานเครือข่ายได้อย่างง่าย และครบวงจร ตลอดจนเกิดความประทับใจ มาขอรับบริการอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศที่จะมาลงทุนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ขยายการเติบโตของเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นต่อไป

สำหรับกิจกรรมนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมงานจะได้รับองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมการวางกลยุทธ์การตลาด ปี 2020 ที่จะมาถึงนี้ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงบริการต่างๆของหน่วยงานผู้ให้บริการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆของปีงบประมาณ 2563 ได้อย่างครอบคลุม และต่อเนื่อง ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการอย่าแท้จริง และสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ แต่มีความสนใจเข้ารับบริการต่างๆของเครือข่าย iP คู่คิดอุตสาหกรรม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เครือข่าย iP คู่คิดอุตสาหกรรมทั้ง 35 หน่วยงาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 : 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 245361 ต่อ 530

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น