นักวาดน้อยใหญ่สู้สุดใจท่ามกลางสายฝนกระหน่ำวาดภาพกำแพงชิงแชมป์ “ระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งหอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประกวด “ระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งหอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 20 ทีม จากทั่วประเทศ ต่างร่วมประชันฝีไม้ลายมือ บันดาลภาพ “ดาราศาสตร์สร้างคนสร้างชาติ” สุดอลังท่ามกลางสายฝนกระหน่ำ เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ หอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การประกวด“ระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งหอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” กำหนดให้ผู้เข้าประกวดวาดภาพบนกำแพงหอดูดาว ภายใต้หัวข้อ “ดาราศาสตร์สร้างคนสร้างชาติ” แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทประถมศึกษา ประเภทมัธยมศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป เปิดรับผลงานในช่องทางออนไลน์จากประชาชนทั่วประเทศ นำมาคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบประเภทประถมศึกษา 6 ทีม ประเภทมัธยมศึกษา 10 ทีม และประเภทบุคคลทั่วไป 4 ทีม รวมทั้งหมด 20 ทีม ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ หอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สำหรับผลการตัดสินเป็นดังนี้

ประเภทประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ        – ทีม Artfun โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับ 1 – ทีม Art is me Dream Team โรงเรียนสอนศิลปะ อาร์ท อิส มี จ.เชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับ 2 – ทีม เด็ก Art วชิรวิทย์เชียงใหม่ โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ชมเชย 
– ทีม Show Art Team โรงเรียน Show Art School  กรุงเทพมหานคร
– ทีม Art group KTC.1 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่
– ทีม Art group KTC.3 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่

ประเภทมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ – ทีม NB ART SPACE โรงเรียนหนองบัว  จ.นครสวรรค์

รองชนะเลิศอันดับ 1 – ทีม ช่อทองหลาง โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร

รองชนะเลิศอันดับ 2 – ทีม Multi-verse โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร

ชมเชย 
– ทีม We Are นะโม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  จ.พิษณุโลก
– ทีม Dara Zodiac โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จ.เชียงใหม่
– ทีม ปั่น เมื่อ วาน โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จ.เชียงใหม่
– ทีม ลูกราชฯ47 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์47  จ.เพชรบุรี
– ทีม ขนมจีบ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร
– ทีม CHEESE โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร
– ทีม วารี-ด.อ.ต.จ.ซ. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร

ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ – ทีม TEXTURE

รองชนะเลิศอันดับ 1 – ทีม ฅนหัวศิลป์
รองชนะเลิศอันดับ 2 – ทีม Reunion เรียนอยู่นี่

ชมเชย – ทีม สระหลวงพิทยาคม

 

ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศจะได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และยังได้รับโล่รางวัล ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร โดยประเภทประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานฯ โล่รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย ได้รับ ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่วนประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานฯ โล่รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย ได้รับ ทุนการศึกษา 3,000 บาท

 

         ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ กล่าวว่า สดร. จัดการประกวด “ระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งหอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปี สดร. โดยมุ่งหวังให้เยาวชนและผู้มีใจรักงานศิลปะได้ใช้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงความเป็นศิลปะและเรื่องราวด้านดาราศาสตร์เข้าด้วยกัน สื่อสารถึงความสำคัญของดาราศาสตร์ อันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างคน พัฒนาเทคโนโลยี นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชาติในอนาคต ภาพวาดกำแพงนี้จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค ดึงดูดให้ผู้คนมาเยี่ยมเยือนหอดูดาวแห่งนี้ รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวความสำคัญของดาราศาสตร์ ทำให้ดาราศาสตร์เป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้นด้วย

สำหรับคณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นางสาวจุลลดา ขาวสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และนายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์

ดร. ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้จะมีฝนตกตลอด 2 วันของการแข่งขัน สร้างความลำบากกายใจให้แก่ผู้เข้าแข่งขันและผู้จัดการประกวดอย่างมาก แต่ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมล้วนมีความมุ่งมั่นแรงกล้าในการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ย่อท้อต่อการปรับแต่งแก้ไขผลงานจนนาทีสุดท้ายของการแข่งขัน เป็นที่น่าชื่นชมและน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ผลงานที่ปรากฏยังแสดงให้เห็นถึงทั้งความเข้าใจ ความสนใจด้านดาราศาสตร์ และความใส่ใจในการวาดอย่างมาก จึงขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่มาร่วมสร้างสรรค์และเติมแต่งให้หอดูดาวแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สวยงามของประเทศต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น