แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดการก่อสร้างถนนวงแหวนกิโลเมตรแรก ของโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อม 4 ตำบล อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

พล.ท.สุภโชค   ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดการก่อสร้างถนนวงแหวนกิโลเมตรแรก ของโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อม 4 ตำบล อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ภายหลังทหารช่างกองทัพภาคที่ 3 เข้าดำเนินการก่อสร้าง ที่บ้านอูตูม ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากกองบังคับการควบคุมการก่อสร้างของกรมทหารช่างที่ 3 กองพลพัฒนาที่ 3 และหน่วยงานที่กี่ยวข้อง

สำหรับโครงการปรับปรุงถนนวงแหวน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อม 4 ตำบล อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระองค์ทานได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยงข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการโดยเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมของราษฎรในพื้นที่ ให้มีการสัญจรถนนที่ใความสะดวกในการเดินทางได้ตลอดทุกฤดูกาล รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าฟื้นฟูอนุรักษ์สภาพป่าไม้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรใน 4 ตำบลของอำเภออมก๋อย โดยปัจจุบันได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงาน กปร.กรมทางหลวงชนบทและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถนนวงแหวนดังกล่าวมีระยะทาง 105 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงโดยหน่วยทหาช่างของกองทัพภาคที่ 3  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น