ขนส่งจังหวัดลำปาง เชิญประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ บห เพิ่มพูนบุญบารมี มั่งมีมหาศาล

ขนส่งจังหวัดลำปาง เชิญประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ บห เพิ่มพูนบุญบารมี มั่งมีมหาศาล โดยสามารถประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com ล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 ส.ค.62

ขั้นตอน และวิธีการประมูล
หลักฐานการลงทะเบียน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบุคคล หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
2. หนังสือมอบอำนาจ(กรณีไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเอง)
วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล
1. ลงทะเบียนทางเว็บไซด์ www.tabienrod.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมวางหลักประกันการประมูลเป็นเงินสด หรือ โอนเข้า : ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาลำปาง บัญชี กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สขจ.ลำปาง (รถกระบะ) เลขที่ 984 – 0 – 92658 – 6
นำส่งหลักฐานภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบลงทะเบียนและหลักฐานการโอนเงินค่าหลักประกันการประมูลทางโทรสาร [FAX] 054-265139 แล้ว SMS จะส่งถึงท่านให้เข้าร่วมการประมูลได้ทันที
2. ลงทะเบียนด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
3. การรับคืนหลักประกันการประมูล ให้รับคืนภายใน 30 วัน นับจากเสร็จสิ้นงานประมูล

เงื่อนไขการประมูล
ผู้ประมูลสามารถประมูลราคาได้ 2 แบบ
แบบเสนอราคาแข่งขันกับผู้ประมูลรายอื่น
ระบบคอมพิวเตอร์จะนำราคาที่ท่านเสนอ แสดงให้ผู้ประมูลรายอื่นทราบผ่านทางเว็บไซด์ หากมีผู้ประมูลรายอื่นเสนอราคาสูงกว่า ผู้ประมูลเดิมสามารถเสนอราคาเพิ่มขึ้นได้จนกว่าจะถึงเวลาสิ้นสุดการประมูลหมายเลขนั้น ๆ ทั้งนี้ เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการประมูลหมายเลขใด หากไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาที่แสดงเป็นเวลาต่อเนื่อง 20 วินาที ให้ถือว่าผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดในขณะนั้นเป็นผู้ชนะการประมูลสำหรับหมายเลขทะเบียนรถนั้น
แบบเสนอราคาสูงสุดล่วงหน้า (Maximum bid)
ผู้ประมูลสามารถเสนอราคาสูงสุดที่ตนคิดว่าจะรับราคาได้แล้วระบบคอมพิวเตอร์จะทำการ เข้าร่วมประมูลแทนโดยการเพิ่มราคาตามลำดับจากราคาเริ่มต้นหรือเพิ่มราคาต่อจากราคาของผู้ประมูลรายอื่นที่เสนอราคาไว้ทีละลำดับตามราคาที่ต้องเพิ่มไปแต่ละครั้งของกลุ่มหมายเลขนั้น ๆ ครั้งละ 1 ลำดับไปจนกว่าจะไม่มีผู้เสนอราคาแข่งหรือจนกว่าวงเงินที่ท่านตั้งไว้เหลือไม่เพียงพอสำหรับการเพิ่มราคาลำดับถัดไป
ผู้เสนอราคาล่วงหน้าจะเป็นผู้ชนะการประมูลเมื่อถึงลำดับการเพิ่มราคาของตนแล้วมีเงินเหลือเพียงพอสำหรับการเพิ่มราคาลำดับถัดไป (ราคาขั้นต่ำในการเพิ่มแต่ละครั้ง) และไม่มีผู้นำเสนอราคาแข่งต่อไป
สิทธิที่ท่านจะได้รับจากการประมูล
1. รูปแบบแผ่นป้ายประมูลจะเป็นแผ่นป้ายกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงามมีจำนวน 301 หมายเลขเท่านั้น
2. หมายเลขที่ประมูลได้กรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้ประมูลได้และเป็นมรดกให้กับบุคคลในครอบครัวได้ทั้งนี้สามารถโอนเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ชิด หรือบุคคลที่ท่านให้ความเคารพนับถือได้หรือขายต่อบุคคลอื่น ๆ ได้ในราคาที่ท่านต้องการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโอน
3. สามารถนำหมายเลขที่ประมูลได้จดทะเบียนได้ทันทีไม่ต้องรอจดทะเบียน
4. ใช้ได้กับรถทุกจังหวัดทั้งรถใหม่และรถจดทะเบียนแล้วไม่ว่าจะเป็นรถจังหวัดใดก็ได้
เงินกองทุนเลขทะเบียนสวยสนับสนุนภาพรวม
รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนทั้งหมด นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งคณะกรรมการกองทุนจะนำไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากมาย เช่น
1. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์, เทศกาลสำคัญประจำปี
2. โครงการสนามจราจร สอนนักเรียนระดับประถม เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานอย่างถูกวิธี
3. โครงการขนส่งสอนน้องขับขี่ปลอดภัย สอนนักเรียนระดับมัธยมเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี
4. โครงการสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา
5. โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ สนับสนุนประชาชนมีอาชีพมีงานทำออกใบอนุญาตขับรถ
6. โครงการสนับสนุนงบวิจัยพัฒนาการสร้างความปลอดภัย
7. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง โทร. 054-265140, 054265143
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน โทร. 054-291635
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม โทร. 054-271158
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว โทร. 054-329556

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น