วว.จัดมหกรรม OTOP I Style 4 ภาค โชว์ผลงานอัพเกรดผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหม่สุดไฉไล ตามแนวทาง “วิทย์แก้จน วิทย์สร้างคน วิทย์เสริมแกร่ง”

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย TISTR-วว.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยเป้าหมายการยกระดับโอทอป 2,000 กลุ่มในพื้นที่ 10 จังหวัด ยากจนที่สุดในประเทศ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน กาฬสินธุ์ นครพนม ตาก ชัยนาท บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ ปัตตานี นราธิวาส ให้มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 25% ด้วยกลไกการดำเนินงาน 6 กิจกรรม เริ่มจาก 1.การพัฒนารูปแบบการทำงานในพื้นที่ร่วมกับชาวบ้าน เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานในท้องถิ่น 2.การจัดมหกรรม “วิทย์แก้จน” ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โอทอป 3.การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ 4 การพัฒนาผู้นำกลุ่มโอทอปให้มีทักษะในด้านการตลาด ทักษะดิจิตอล และทักษะด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ สมาชิกกลุ่ม 5.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 6.การติดตามประเมินผลเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ

นำมาสู่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชาวบ้านสู่สินค้าดีไซน์เชิงพาณิชย์ที่มีรูปแบบทันสมัย ปลอดภัย ได้คุณภาพมาตรฐาน เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของตลาดในฐานะ “โอทอปอัพเกรด” ที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้ว มีโอกาสที่จะยกระดับตัวเองจากผู้ประกอบการโอทอปไปสู่เจ้าของกิจการเอสเอ็มอี (SMEs) เพื่อการส่งออก สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในระดับฐานรากและระดับประเทศ

การดำเนินโครงการยกระดับโอทอปในพื้นที่ 10 จังหวัดยากจนที่สุดในประเทศที่ผ่านมา มีผู้ได้รับผลประโยชน์แล้วกว่า 70,000 ราย ใน 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.กลุ่มอาหาร 2.เครื่องดื่ม ซึ่งได้รับการพัฒนาสนับสนุนในด้านการยืดอายุ และการวางมาตรฐานความสะอาดในการผลิต 3.กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช้อาหาร เป็นการวางแนวทางการผลิตเครื่องสำอางเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด และการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง 4.กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย ก็จะเป็นพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ รวมถึงการออกแบบลายผ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ กลุ่มของใช้และของตกแต่ง ที่มุ่งเน้นในเรื่องการเตรียมวัสดุรวมทั้งบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

ทั้งหมดนำมาสู่การจัดมหกรรม OTOP I Style (OTOP Innovatio Style) 4 ภาค เพื่อเป็นเวทีการค้าให้ผู้ประกอบการโอทอปในกลุ่ม 10 จังหวัดยากจนที่สุดในประเทศที่ผ่านการปรับปรุงยกระดับแล้ว ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้า เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจชุมชนทั่วทั้ง 4 ภาคของประเทศ

งาน OTOP I Style (OTOP Innovatio Style) 4 ภาค ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2562 จากนั้นจะโรดโชว์ไปยังภาคใต้ ที่ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2562 ภาคอีสาน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2562 และปิดท้ายที่ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2562

ภายในงานจะพบกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแปรรูปโฉมใหม่ หรือ “โอทอปอัพเกรด” ที่มีรูปลักษณ์ทันสมัยตอบโจทย์รสนิยมคนรุ่นใหม่ ทั้งในแง่เทคโนโลยีการผลิตและบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงมาตรฐานคุณภาพความสะอาด ปลอดภัย อาทิ ผลิตภัณฑ์การเกษตร ข้าวไรซ์เบอร์รี่กรอบ ข้าวเกรียบปลา ผลิตภัณฑ์ช็อคมอลต์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกดาวเรือง สครับงาขาว ปลาร้าผง ลูกสมุนไพรกำจัดลูกน้ำยุงลาย ผ้าย้อมสีธรรมชาติชนิดต่างๆ ทั้งผ้าย้อมคราม ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า เป็นต้น

วว.คาดว่าการจัดงาน OTOP I Style จะเป็นเวทีการสร้างโอกาสอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการโอทอปให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนามาแล้วมาจัดจำหน่ายสร้างรายได้ และต่อยอดการค้าในเชิงพาณิชย์ จนสามารถหลุดจากกับดักความยากจน และความเหลี่อมล้ำ ส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ภายใต้การบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายในกระทรางการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไม่เพียงแต่มุ่งแก้จนในพื้นที่ 10 จังหวัดยากจนที่สุดของประเทศเท่านั้น แต่ยังตั้งเป้าที่จะขยายผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่ยากจนอื่นๆ ของประเทศอีกด้วย เพื่อกำจัดความยากจนให้หมดสิ้นไป ตามแนวทาง “วิทย์แก้จน วิทย์สร้างคน วิทย์เสริมแกร่ง”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น