ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทยจัดนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน พร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเปิดโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย (สำนักงานภาคเหนือมหาวิทยาลัยแม่โจ้) จัดงานนิทรรศการการศึกษาไต้หวันประจำปี 2562 เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อและทุนการศึกษาต่างๆ มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของไต้หวันเดินทางเข้าร่วมจัดนิทรรศการกว่า 30 สถาบัน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนากิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี, Mrs Tzu-Yi Hung เลขานุการโทฝ่ายการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และ Mr.Pomin Li ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า“ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ไห้การสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันมาตั้งแต่ปี 2551 โดยได้เปิดศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย สำนักเขตภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งขณะนั้นอยู่ในกำกับดูแลของ National Chung Hsing University และเมื่อปี 2556 National Pingtung University of Science and Technology ก็ได้เข้ามาดูแลศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน จนถึงปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก็ยังคงให้การสนับสนุนต่อเนื่องเรื่อยมา ซึ่งถือเป็นพันธกิจสำคัญในด้านความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศ และขณะนี้ผม ในฐานะ President of Asian Association of Agricultural Universities and Colleges (AAACU) ประธานสมาคมสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรแห่งอาเซียน จะร่วมผลักดันและสนับสนุนการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ในการศึกษาต่อในไต้หวัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสดีๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการศึกษาต่อและเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเมืองต่อไป”

นางสาวเดือนเพ็ญ แซ่เห่อ ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน (สำนักงานเขตภาคเหนือ ม.แม่โจ้ ) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ทางศูนย์ฯ ได้มีภารกิจในการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษาต่อไต้หวัน บริการให้ความสะดวกในข้อมูลการศึกษาต่อไต้หวันแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ ทั้งการศึกษาต่อระดับปริญญา การศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น หรือโครงการเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นต้น ด้านความร่วมมือทางวิชาการ ประสานงานระหว่างหน่วยงานไทยและไต้หวัน ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมระบบอุดมศึกษาไต้หวันประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เปิดคอร์สเรียนภาษาจีน และให้บริการติดต่อประสานงานอื่นๆ”

โอกาสเดียวกันนี้ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ I Shou University และ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น