สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดการประชุมคณะวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 2/2562

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป โดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน และคุณอัมพันธ์ สุริยัง ประธานคณะวัตถุดิบข้าวโพดหวาน จัดการประชุมคณะวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเวียงคำ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ มาตรการจำกัดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลดฟเซต รายงานสถานการณ์วัตถุดิบข้าวโพดหวาน ด้านปริมาณการผลิตและพื้นที่เพาะปลูก รวมถึงสถานการณ์เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน ราคาวัตถุดิบและการส่งออกสินค้า

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ทางสมาคมฯได้รับมอบเงินจาก คุณสาธิต ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงาน International 2020 Thailand Sweet corn ซึ่งจัดเป็นครั้ง 2 โดยมีแผนการจัดงานเบื้องต้นในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น