เปิดความอร่อยเคลื่อนที่กับ Food Truck ภาคเหนือ สไตล์เก๋ไก๋ ในงาน Lanna Expo 2019

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ Northern Thailand Food Valley สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายพันธมิตร ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN) และธนาคารออมสิน เขตเชียงใหม่ 2 จัดมหกรรมฟู้ดทรัคครั้งยิ่งใหญ่ ‘FOOD TRUCK FEST’ รวบรวม สุดยอด Food Truck จากเครือข่ายฟู้ดทรัคภาคเหนือ กว่า 20 คัน ทั้งในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค (ภาคเหนือ) โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปภาคเหนือสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง มาไว้ภายในงาน Lanna Expo 2019 พลาดไม่ได้กับของอร่อย เมนูเด็ดติดล้อ มารวมไว้ในงานเดียว

กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค (ภาคเหนือ) โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปภาคเหนือสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาธุรกิจฟู้ดทรัคให้มีมาตรฐานในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เหมาะสม 2) เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจฟู้ดทรัคด้วยดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรม 3) สร้างความตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจฟู้ดทรัค และเชื่อมโยงสินเชื่อนโยบายต่างๆ รวมทั้งเพื่อช่วยกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมร้านจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่หรือฟู้ดทรัค (Food Truck) ที่ปัจจุบันมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกปี มีรถฟู้ดทรัคกว่า 1,500 คันทั่วประเทศ กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพฯ กว่าร้อยละ 70 และที่เหลืออยู่ในส่วนภูมิภาค จากสถิติในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ประมาณปี 2558-2559) มีการขยายตัวปีละประมาณ 100% และคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากเดิมไป 3,500 คันทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยเฉพาะการเติบโตในต่างจังหวัด คิดเป็นมูลค่าการลงทุนกว่า 3,500 ล้านบาท และคิดเป็นรายได้จากการจำหน่ายสินค้ากว่า 8,500 ล้านบาท

การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากทุกท่านจะได้เลือกชิม เลือกซื้ออาหารที่อร่อยและหลากหลายแล้ว ยังจะได้ทานอาหารจากรถฟู้ดทรัคที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ผ่านการอบรม การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และผ่านการตรวจคน ครัว รถ รวมทั้งวัตถุดิบ ตามมาตรฐานสุขอนามัยที่ดีสำหรับร้านจำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) จากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่อ้างอิงตามหลัก GMP Codex และมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า เครือข่ายฟู้ดทรัคภาคเหนือเป็นเครือข่ายฟู้ดทรัคเดียวที่ได้รับการพิสูจน์ความปลอดภัย ด้วยหัวใจสู่มือคุณ

แล้วพบกันได้ที่โซน ‘FOOD TRUCK FEST’ งาน Lanna Expo 2019 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น