เฟรชมิลค์ “นมคุณภาพสูงล้านนา” เปิดให้เยี่ยมชมอาคารคาเฟ่ ชิมผลิตภัณฑ์ใหม่

คุณบัลลพ์กุล  – คุณ ดาราวรรณ ทิพย์เนตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้บริหารบริษัทผู้ผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ดำเนินการผลิต นมพาสเจอร์ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ไรส์ นมปรุงแต่งพร้อมดื่ม ไอศกรีม ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลมีกำลังการผลิตสูงสุด 191 ตันต่อวัน รับน้ำนมดิบเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเครือข่ายกว่า 250 ครัวเรือน

เชียงใหม่เฟรชมิลค์เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2535 ตลอด 27 ปี ที่เชียงใหม่เฟรชมิลค์อยู่ในธุรกิจ ทำงานเพื่อช่วยพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนนมในเขตภาคเหนือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังร่วมพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้ผลิตเราให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภค

โครงการนมคุณภาพสูงล้านนา เป็นโครงการที่ช่วยยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับนำนมดิบและผลิตภัณฑ์จากน้ำนมดิบ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ได้รับการรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และปศุสัตว์เขต 5 เชียงใหม่เฟรชมิลค์เป็นองค์กรแรกที่ได้รับการรับรองในโครงการนมคุณภาพสูงล้านนาตลอดทั้งกระบวนการ คือ ฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนา โรงงานแปรรูฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา และ สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา และยังส่งเสริมให้เกษตรกรเครือข่ายให้ได้รับการรับรองจากโครงการ และรับซื้อน้ำนมดิบคุณภาพสูงจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าราคาน้ำนมปกติ

เชียงใหม่เฟรชมิลค์ยืดมั่นในแนวทางการเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และพนักงานของเชียงใหม่เฟรชมิลค์ในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ และคุณภาพการผลิตตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นมที่มีรสชาติดี และมีคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์ และมีสุขภาพดี จากการบริโภคนม

เชียงใหม่เฟรชมิลค์จะมุ่งมั่นในงานวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมอาหารที่มีคุณภาพ
ที่สามารถตอบสนองความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น