เตรียมตัวพบงาน LANNA EXPO 2019 วันที่ 28 มิ.ย.-7 ก.ค. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงาน Lanna Expo 2019 ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานพบกับการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 อาทิ สินค้าหัตถกรรม,สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสินค้านวัตกรรมสร้างสรรค์,อาหารและเครื่องดื่ม,กิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการ,กิจกรรมด้านสุขภาพในงาน Lanna Expo 2019 ภายใต้แนวคิด “กินดีอยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียน” โดยภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๑๐ โซนกิจกรรม ประกอบด้วย
โซน Northern Food Valley จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวนกว่า ๑๕๐ ร้านค้า และพบกับ Pavilion ภายใต้แนวคิด Innovative Food To The Future ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้า กิจกรรมเชียงใหม่เมืองกาแฟ นำเสนอร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงกว่า ๒๔ ร้านค้า
โซน Lanna Handicraft นำเสนอ Pavilion และคูหาแสดงและจำหน่ายสินค้าในรูปแบบศิลปหัตถกรรมที่มีการต่อยอดด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ กว่า ๖๐ คูหา และพบกับกิจกรรม
โซน Royal Project พบกับนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้แนวคิด “คนอยู่คู่กับป่า” การเรียนรู้ต้นกำเนิดของโครงการหลวงขยายผลต่อยอดสู่การพัฒนาด้านชุมชน ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์สู่การเป็นต้นแบบของโครงอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน
โซน Lanna Health Fair พบกับการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร สินค้าและบริการด้านสุขภาพ กว่า 60 บูทครบวงจรและพบกับ การจัดแสดงนิทรรศการ ( Pavilion ) ชุมชนหมู่บ้านน้ำพุร้อนและผลิตภัณฑ์จากน้ำพุร้อน ครั้งแรกใน ภาคเหนือ
โซนวัฒนธรรม พบกับกิจกรรมมหกรรมผ้าถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงวิถีชีวิตกาดหมั้ว 4 จังหวัด อาหารพื้นบ้านล้านนากว่า 50 ชนิด การสาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
โซน OTOP & SMEs ได้นำเสนอ Pavillion หมู่บ้านท่องเที่ยวในรูปแบบ Interactive 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และโอทอปชวนชิม จำนวนกว่า 180 ร้านค้า
โซน Halal On Silkroad ได้จัดแสดงและหน่ายสินค้าต่าง
โซน The Power of STI to InnoLanna โดยกระทรวงวิทย์ฯ นำเสนอนวัตกรรมผ้าทอล้านนาโดยมีแนวความคิดคือ “ในผืนผ้า จาก ๔ ขุนเขา” ที่รวบรวมสุดยอดผ้าทอล้านนาจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและจัดแสดงผลงาน (Exhibitions & Showcases)
โซน Hilight Pavillion นำเสนอนิทรรศการและจัดแสดงผลงาน-นวัตกรรม สินค้าและบริการเด่น ไฮไลท์ของงานและสุดยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น