โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดประชุมวิชาการการพยาบาล แก่พยาบาลวิชาชีพ 17 จังหวัด ทั่วเขตภาคเหนือ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นพ.ธวัชชัย   ตัณสถิตย์  กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 15ประจำปี 2562 เรื่อง “Update Treatment  in  Stroke & Cardiovascular  Disease ” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้จัดประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 15  หัวข้อเรื่องทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ จากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มาถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งเทคโนโลยีการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ

ทั้งนี้ ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ในปี 2560 พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 571,259 คน และเสียชีวิตประมาณ 34,254 คน ซึ่งปัจจุบันถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง          รองจากอุบัติเหตุและมะเร็ง โดยพบปริมาณผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นอัมพฤกษ์  อัมพาตเพิ่มขึ้นเป็น 0.5 ล้านคน และพบว่า คนไทยมีแนวโน้มการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มสูงขึ้น เฉพาะปี 2560 มีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดจำนวน 400,198 ราย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 23,479 ราย ซึ่งอัตราผู้ป่วยโรคหัวใจในประเทศไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การจัดประชุมวิชาการพยาบาลโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้และทักษะเชิงรุกในการปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยภายในงานได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีการรักษาผู้ป่วยที่ทันสมัย  อีกทั้ง แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ทันโลกทันเหตุการณ์  ซึ่งในปีนี้ พยาบาลวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง 17 จังหวัดทั่วภาคเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการกว่า 400 คน โดยภายในงานได้มีการตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจากผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้บรรยากาศในการเข้าประชุมครั้งนี้ เต็มไปด้วยความอบอุ่น เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเอ็มเพรส แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์รักษาอัมพาตและศูนย์บอลลูนโรคหลอดเลือดหัวใจ เพื่อเป็นที่พึ่งของผู้ป่วย ที่พร้อมด้วยศักยภาพทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในระดับนานาชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น