อพท.จัดประชุมใหญ่ ระดมผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวทั่วเอเชียแปซิฟิก เน้นคุณภาพผ่านความคิดสร้างสรรค์

อพท. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. หน่วยงานหลักในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ร่วมมือกับ GSTC (Global Sustainable Tourism Council) จัด การประชุมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  (2019 GSTC Asia-Pacific Sustainable Tourism Conference) ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวอย่างคุณภาพผ่านความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งมีพิธีเปิดงานในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาด้านมุมมองการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย ซึ่งการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2562 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ในการประชุม เป็นการเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรูปแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศทั่วเอเซีย ชี้ให้เห็นถึงกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติและปัจจัยต่างๆ บนความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี และพื้นที่ต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่นำเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ไปปรับใช้ในการดำเนินงานและวางรากฐานการพัฒนาในมิติ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่การจัดการพื้นที่ เศรษฐกิจและรายได้ วัฒนธรรมและประเพณีพื้นถิ่น และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนท้องถิ่น ภายใต้หลักคิดที่ อพท. ยึดเป็นหลักในการส่งเสริม สนับสนุนมาตลอดว่า การท่องเที่ยวจะยั่งยืนได้ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวต้องได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวนั้นด้วย

เวทีการประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นการนำผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ โรงแรมและผู้ประกอบการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษาที่สนใจในองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนำไปใช้ในการการเรียนการสอน องค์กรพัฒนาเอกชนที่ปรึกษาและอื่นๆ มาประชุมร่วมกัน กว่า 200 ราย โดยภายในงานมีหัวข้อการประชุมที่กล่าวถึงการท่องเที่ยวโดยมีช้างไทยเป็นองค์ประกอบ ในแง่ของการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ ให้ชุมชนเจ้าของพื้นที่มีส่วนร่วม หรือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล แนะนำแนวทางกับเจ้าของพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น การสร้างกระแสแนวโน้มการบริหารจัดการที่พักเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แก่ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก หรือแม้กระทั่งการปกป้องและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

อพท. คาดหวังผลจากการประชุมระดมความคิดในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างแนวทางในผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย ในทุกภาคส่วน ได้มีเวทีแลกเปลี่ยน มองเห็นประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้สร้างประโยชน์แก่พื้นที่ชุมชนแล้ว ยังหวังว่าหน่วยงานภาคี และบุคลากรในภาคการศึกษา จะมองเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้หลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกในการดำเนินงานวางรากฐานการเรียนรู้ต่อยอดได้ในหลายสาขา ส่งต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่คนรุ่นต่อไปได้อีกทางนึงด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น