สวพส.ร่วมกับหน่วยงานภาคีจังหวัดน่านหนุนเกษตรกรขุนสถาน-แสนสุข สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับชุมชนในพื้นที่บ้านขุนสถาน บ้านแสนสุข ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดงาน “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอนาน้อย (ขุนสถาน) จังหวัดน่าน” ระหว่างวันที่14-16 ธันวาคม 2561 ภายในงานจะพบกับกิจกรรมมากมาย

บ้านขุนสถานและบ้านแสนสุข เป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวทั้งในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรมซึ่งปัจจุบันบ้านขุนสถานได้รับโอกาสจากภาครัฐในการยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของอำเภอนาน้อย มีสภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ความสูงจากระดับน้ำทะเล ตั้งแต่ 400-1,800 เมตร ด้วยความสูงและสภาพอากาศหนาวเย็น บ้านขุนสถานจึงเป็นแหล่งผลิตพืชผัก ไม้ผลเมืองหนาว และไม้ตัดดอกหลากหลายชนิด ซึ่งพืชเหล่านี้ถือเป็นรายได้หลักของชุมชน นอกจากนี้พื้นที่ขุนสถานยังมีการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งซึ่งออกดอกในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ประกอบกับขุนสถานเป็นกลุ่มชาติพันธ์ชนเผ่าม้ง จึงเป็นเสน่ห์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางขึ้นมาสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าพร้อมจับจ่ายซื้อสินค้า และท่องเที่ยวบนขุนสถานจำนวนมาก

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอนาน้อย (ขุนสถาน) จังหวัดน่าน” เป็นการเผยแพร่ศาสตร์ของพระราชาโดยการนำองค์ความรู้ของโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงให้เป็นที่รู้จักของแก่เกษตรกร ภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจังหวัดน่าน 11 พื้นที่ และนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ 27 องค์กร แปลงสาธิตการปลูกพืชชนิดต่างๆ ของเกษตรกร เช่น พริกหวาน มะเขือเทศ ถั่วลันเตาหวาน องุ่น สตรอเบอรี่ เค๊พกุ๊สเบอรี่ เมล่อน และอีกมากมาย ผู้เข้าร่วมงานสามารถมาเที่ยวชมการแปรรูปองุ่น (น้ำ ดอง ไวน์) และแวะซื้อสินค้าของเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนาน อาทิ ประกวดธิดาชนเผ่า แข่งขันยิงหน้าไม้ ตีลูกข่าง การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรม และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้และผลการดำเนินงานทางวิชาการต่างๆของโครงการหลวงและสถานบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น