องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสะพานแขวน โครงการเปิดการท่องเที่ยวสู่ป่าสักงาม พร้อมติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ ร่วมเปิดสะพานเชื่อมใจแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ในโครงการเปิดการท่องเที่ยวสู่ป่าสักงาม ซึ่งดำเนินการก่อสร้างสะพานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรของชาวบ้านบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะเมื่อครั้งมาตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และได้รับทราบถึงสภาพปัญหาการเดินทางของชาวบ้านที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องเดินทางโดยใช้เรือหรือรถยนต์ และใช้เวลาเนื่องจากมีระยะทางค่อนข้างไกล ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

ปัจจุบันสะพานเชื่อมใจแห่งนี้เปิดให้สัญจรแล้ว โดยจะเป็นอีกทางเลือกสำหรับการคมนาคม นอกจากจะช่วยให้การเดินทางสัญจรของชาวบ้านสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำจากการโดยสารเรือข้ามฟาก และ ยังช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางไปยังอำเภอใกล้เคียง รวมถึงยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเฉพาะการขนส่งผลผลิตไปสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในอนาคตสะพานแขวนแห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอดอยสะเก็ด  นอกจากนี้  องคมนตรี และคณะ ยังได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อสร้างร่มเงาและสร้างความชุ่มชื่นให้กับพื้นที่อีกด้วย

จากนั้น องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สำนักงานชลประทานที่ 1 ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น