ซันสวีท ส่งมอบเครื่องระบบให้น้ำอัจฉริยะ 4.0 ยกระดับเกษตรกรไทย

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จัดงานมอบเครื่องระบบเกษตรอัจฉริยะและการใช้ระบบการให้น้ำแบบแม่นยำอัตโนมัติ “โอกาสพัฒนาเกษตรกร สู่เกษตร 4.0” ให้กับเกษตรกร จาก 2 อำเภอ ดอยหล่อ, แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการอบรมหัวข้อระบบเกษตรอัจฉริยะและการใช้ระบบการให้น้ำแบบแม่นยำอัตโนมัติกับทางบริษัท ฯ โดยมี รศ. ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ  ณ ศูนย์เรียนรู้ KC Farm ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ซึ่งบริษัท ซันสวีท  จำกัด(มหาชน) ได้ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มาเป็นระยะเวลา 20  ปี ภายใต้โครงการ Smart  Farm โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์และพัฒนาในภาคการเกษตร ภายในศูนย์เรียนรู้ KC  Farm  โดยโครงการนี้ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกศน.จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่ 9 อำเภอ ส่งมอบเครื่องระบบเกษตรอัจฉริยะและการใช้ระบบการให้น้ำแบบแม่นยำอัตโนมัติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวโพดหวานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนการผลิต และช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดหวาน เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยสู่การทำเกษตรยุคใหม่ 4.0 ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น