ททท.เชียงใหม่ เผยทิศทางท่องเที่ยวปี 62 เน้นเที่ยวสัมผัสเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ จัดงานแถลงทิศทางการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ณ นิมมาน 1 @ Nimman Convention Centre พร้อมด้วยนายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง คับคั่ง

โดยในปี 2562 ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 โครงการหลัก ภายใต้ 3 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระแสหลัก (2) กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ และ (3) กระจายพื้นที่และช่วงเวลาในการท่องเที่ยว ดังนี้

1. โครงการเที่ยวเท่เก๋ไก๋…สไตล์เชียงใหม่ (CHIC in Chiang Mai) มุ่งเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยว Creative Local Craft ผ่าน Amazing Story of Chiang Mai เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่ม GEN Y

2. โครงการผ้างามเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ : The Amazing Chiang Mai Fabric Story เจาะกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้หญิง โดยเสนอขาย Amazing Story ของผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม และผ้าไหมสันกำแพง เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวกระจายออกไปยังแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแม่แจ่ม และอำเภอสันแพง

3. โครงการ Chiang Mai Fam-Fun เจาะกลุ่มเป้าหมาย Millennial Family ครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่ออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาทักษะของลูก โดยเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยวที่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตที่นอกเหนือจากห้องเรียน อาทิ กิจกรรม Workshop, D.I.Y. และ Outdoor Activities เป็นต้น

และ 4. โครงการเชียงใหม่ ม่วนใจ๋วันธรรมดา เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัย (Silver Age) และกลุ่ม Corporate ให้ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังเชียงใหม่ในช่วงวันธรรมดา โดยนำเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี อาทิ ชุมชนท่องเที่ยวในเขตรอบเมืองเก่าเชียงใหม่, เส้นทางไหว้พระ เสริมความสิริมงคล และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น

นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปี 2562 เราจะเน้นการนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ผ่าน Amazing Story of Chiang Mai ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยากออกเดินทางท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อค้นหาเรื่องราวและสัมผัสประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในที่อื่น โดยคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น 7% และมีรายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10%

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น