เชิญมาช้อปสินค้าผ้าทอที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ “ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ” ครั้งที่ 20

สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2561” ครั้งที่ 20 ยกทัพขบวนสินค้าจากผู้ประกอบการด้านสิ่งทอไทย มาพบกับผู้บริโภคกว่า 400 ราย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 8 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด 


นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า “การจัดงานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 20 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มทอผ้าและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ได้มีโอกาสพบปะลูกค้าและกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอด้วยกัน เพื่อจะได้นำแนวคิดไปปรับปรุงพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพ รูปแบบผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอให้ดียิ่งๆขึ้น อีกทั้งสนับสนุน การย้อมสีธรรมชาติเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แม้ว่าในปัจจุบัน ผ้าทอ ผ้าฝ้ายของไทยจะเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มของผู้นิยมหรือชื่นชอบในแวดวงที่ยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร หากหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป หันมานิยมและเลือกใช้ผ้าทอ ผ้าฝ้าย ที่เป็นผลผลิตของกลุ่มอาชีพหรือผู้ผลิตในท้องถิ่นภาคเหนือมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม จะเป็นการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งช่วยสร้างรายได้และสร้างงานแก่ผู้ผลิตผ้าทอ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายอีกด้วย

ด้านคุณนันทนัช ประดลชอบ ประธานจัดงานฯ เปิดเผยว่า การจัดงาน “ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2561” ในครั้งที่ 20 นี้ เพื่อเป็นการต้อนรับประเพณีสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ให้สอดรับกับนโยบายการแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 น. – 20.00 น. อันจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มทอผ้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอต่างๆ
ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มทอผ้าและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้า และผู้ประกอบการเอง พร้อมทั้งสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการย้อมสีธรรมชาติและการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ให้ประชาชนนิยมใช้ผ้าฝ้ายเพิ่มมากขึ้น เป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ได้ช่วยกันสืบทอดการดำเนินการพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาฝึกวิชาชีพระยะสั้น และการทำผลิตภัณฑ์จากผ้า ได้รับความอนุเคราะห์จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ และที่ขาดไม่ได้คือ ความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ในการจัดงานจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ในงานนี้มีการออกร้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ภายใต้โครงการส่งเสริม การพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท ที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ที่มีความหลากหลาย ในด้านของรูปแบบที่ได้ปรับเปลี่ยน ตามแนวโน้มของแฟชั่นผ้าทอ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม และอัญมณี เหมาะกับการสวมใส่ในเทศกาลต่างๆรวมทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยสืบต่อไป และจำนวนผู้ประกอบการที่ร่วมออกร้าน จากผ้าฝ้าย ผ้าไหม ประมาณ 267 ราย ผู้ผลิตอัญมณี จำนวนประมาณ 24 ราย ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ จำนวนประมาณ 30 ราย ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จำนวนประมาณ 67 ราย รวมทั้งสิ้น 388 ราย คิดเป็น 388 คูหา ยอดขายภายในงานตลอด 10 วันนี้ คาดว่าไม่ต่ำกว่า 22 ล้านบาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น