แถลงข่าวการจัดงาน Chiang Mai CAD Festival 2017

บริษัท หวงฟู่หลง ศิลปวัฒนธรรม จำกัด และองค์กรผู้ร่วมสนับสนุน จัดแถลงข่าวการจัดงาน Chiang Mai Culture Art and Design Festival 2017 (Chiang Mai CAD Festival 2017) ครั้งที่ 1 ณ ลานน้ำพุ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

บริษัท หวงฟู่หลง ศิลปวัฒนธรรม จำกัด และองค์กรผู้ร่วมสนับสนุน จัดแถลงข่าวการจัดงาน Chiang Mai Culture Art and Design Festival 2017 (Chiang Mai CAD Festival 2017) ครั้งที่ 1 ณ ลานน้ำพุ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจทางการค้า การลงทุนสินค้าด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมศิลปิน ช่าง ปราชญ์ชาวบ้านให้มีทุนสืบสานศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้พบปะเจรจาเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ โดยงานจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ณ ลานเนินนุ่ม (ชมรมขี่ม้ากองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก) ปากทางเข้าห้วยตึงเฒ่า

การจัดงานนี้เป็นงานที่จะนำเสนอวัฒนธรรมด้านต่างๆทั้ง วัฒนธรรม  ศิลปะ  การออกแบบ โดยนำสิ่งเหล่านี้มาจัดรูปแบบทำกิจกรรมเผยแพร่อีกครั้ง ทำให้เกิดการอนุรักษ์ สืบทอดเห็นคุณค่าสำหรับคนรุ่นใหม่ และนานาประเทศ ซึ่งนอกจากศิลปวัฒนธรรมไทย  ยังนำเอาศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 4 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี   อาทิเช่น ศิลปะ อาหาร แฟชั่น งานออกแบบ นำมาจัดรูปแบบงานเทศกาลเผยแพร่ ส่งเสริมมาแลกเปลี่ยน และสร้างสานสัมพันธ์ กระตุ้นความร่วมมือและเศรษฐกิจ ท่องเทียวซึ่งกันและกัน การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ค้นพบศิลปินทั้งที่เป็นที่รู้จักและที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ซึ่งมีทั้งศิลปินชาวไทย และศิลปินชาวต่างชาติ ในขณะเดียวกันเรายังร่วมมือกับแกลเลอรี่อื่นๆ ในพื้นที่และสถาบันต่างๆ ในประเทศอีกด้วยโดยภายในงานจะมีการแสดงงาน ด้าน ศิลปะของหลายๆชาติ การแสดงด้านวัฒนธรรม การสาธิตและจำหน่ายอาหารไทย การแสดงฟ้อนรำ ดนตรีพื้นเมือง ของแต่ละชาติ หัตถกรรมไทย วิถีชีวิตไทย มวยไทย และที่ กำลังมาแรงสุด ๆ ได้แก่ นวดแผนไทย

โครงการนี้เล็งเห็นความสำคัญของเด็ก เยาวชน คนแก่ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษาจึงเกิดความร่วมมือ ของศิลปินไทยและต่างประเทศ นำผลงานศิลปะมาจัดแสดง มาเวิร์คช็อป ประมูลหารายได้เพื่อเป็นทุนในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วว่า อาศัยภาครัฐเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ และเข้าถึง หากไม่เกิดจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ เอกชน หรือนานาประเทศ มาร่วมมือร่วมด้วยช่วยเหลือกัน ของภูมิภาคเอเชียนอกจากจะเป็น การรวมศิลปินต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม ทั้ง 4 ประเทศ ไทย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ก่อให้เกิดการรวมตัวกันหลากหลายกลุ่มคน จากหลากหลายพื้นที่ หลากหลายวัฒนธรรมมาแสดง และแลกเปลี่ยน งานศิลปะ ทุกแขนง วัฒนธรรมการแสดง 4 ชาติ ที่รวมเอาวัฒนธรรมอ่อนหวานไปจนถึงดุดันไว้ครบถ้วน และมวยไทยยังเป็นรายการยอดนิยมที่ทุกชาติให้ความสนใจที่จะเรียนรู้อย่างมิต้องสงสัย

หากการจัดงาน CAD Festival 2017 ครั้งที่ 1 ประสบความสำเร็จจะยังส่งผลถึงก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำให้เกิดงานเดียวกันนี้ อีกครั้งในจังหวัดเชียงใหม่ในปีต่อไป ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวเพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญในในอนาคตในการเผยแพร่ของดีของไทยของเอเชียใกล้ ๆ บ้าน ที่จะได้นำไปโชว์ทั่วทั้งอาเซียน และภูมิภาคเอเชียต่อไป.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น