ดร.องอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเป็นเจ้าภาพเปิดสถานที่ต้อนรับสมาชิกประชุมคณะวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่2/2560

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเป็นเจ้าภาพเปิดสถานที่ต้อนรับสมาชิกประชุมคณะวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่2/2560

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสัมฤทธิ์ประธานการประชุม คุณชาญชัย คำภูแสน บริษัทช้างอวอดส์(1959)จำกัดพร้อมทั้งสมาชิกคณะร่วมการประชุม วาระที่สำคัญในการประชุมพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบการเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 การแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส” รวมไปถึงสถานการณ์วัตถุดิบข้าวโพดหวาน และ ราคาวัตถุดิบในปี 2560 พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมแปลง KC Farm และการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการในไร่โดยบริษัท ซันสวีท จำกัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น