หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโหวตคัดเลือกสุดยอดสินค้าและบริการ Chiangmai Top Ten Awards 2017

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโหวตคัดเลือกสุดยอดสินค้าและบริการ Chiangmai Top Ten Awards 2017

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการคัดเลือกธุรกิจเอกชนประเภทต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีที่ผ่านมาใช้ชื่อว่า ของดีเชียงใหม่ ส่วนในปีนี้ เนื่องด้วยมติของคณะกรรมการหอการค้าฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ ภายใต้ชื่อ Chiangmai Top Ten Awards 2017 ซึ่งจะคัดเลือกธุรกิจเอกชนในแขนงต่างๆ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 21 แขนงธุรกิจ ที่มีผลประกอบการโดดเด่นและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยจะมีการคัดเลือกแบ่งเป็นแขนงธุรกิจละ 10 แห่ง ทั้งสินค้าและบริการ โดยการคัดเลือกจะใช้ระบบจัดทำเป็น Application โดยเฉพาะสำหรับกิจกรรมนี้ เผยแพร่ออกไปให้ผู้บริโภคหรือประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาว่า ในแต่ละธุรกิจแขนงต่างๆ นั้น ธุรกิจของภาคเอกชนใดที่ครองใจประชาชนหรือเป็นที่นิยมของผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไป ผ่านการโหวตทางโซเชียลมีเดีย ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการร่วมพิจารณาของทางคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น ทั้งนี้ทุกขั้นตอนจะเป็นไปแบบเปิดเผยยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้

                โดยกิจกรรมการคัดเลือก Chiangmai Top Ten Awards 2017 นี้จะเริ่มเปิดให้ประชาชนและผู้บริโภคสามารถเข้าร่วมโหวตได้ ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2017 โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดปิดโหวตแล้ว ทุกท่านที่มีเข้ามาโหวตจะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากกว่า 100 รางวัล ผ่านการ Random จากชื่อที่ใช้ลงทะเบียนในระบบ

สำหรับธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกติด 1 ใน 10 ของแต่ละแขนงธุรกิจ จะเข้ารับรางวัล Chiangmai Top Ten Awards 2017 ในงานหอการค้าแฟร์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นราวเดือนกันยายน 2560 นี้ และการคัดเลือกนี้จะมีขึ้นทุกๆ ปี เป็นประจำ เพื่อเป็นกระตุ้นภาคธุรกิจแขนงต่างๆ ให้ใส่ใจคุณภาพและบริการ ซึ่งจะนำผลดีมาสู่ท้องถิ่นและตัวกิจการเอง

                หอการค้าเปิดโอกาสให้ธุรกิจแขนงต่างๆ ทั้งที่เป็นสมาชิกหอการค้าหรือยังมิได้เป็นสมาชิกหอการค้า สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยระยะเวลาการสมัครเริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ คุณดบัสวี  มีพลกิจ โทร. 081-8535694 หรือส่งใบสมัครได้ที่อีเมล์ D.lannacomespa@hotmail.com ทุกวันตั้งแต่ 09.00 – 18.00 น. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซด์ หอการค้า www.cmchamber.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น