SUN ร่วมมือ Pacific Seeds ยกระดับสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน หนุนอุตสาหกรรมเกษตรโตยั่งยืน

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด หรือ PACIFIC SEEDS ในเครือ แอดแวนต้า (ADVANTA) มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโต สร้างความมั่นคงให้ภาคการเกษตร ต่อยอดสู่การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ ไร่ตะวันหวาน (Sun Valley) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

“ฤกษ์ดี” SUN ทำพิธีบวงสรวงตั้งศาลเจ้าที่ เสริมมงคลแก่ธุรกิจ

นายองอาจ กิตติคุณชัย

Read more