เชียงใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสาร เร่งฉีดพ่นฆ่าเชื้อรถโดยสาร และคัดกรองคนเข้าออก ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

นายคมสัน สุวรรณอัมพา

Read more

เทศบาลนครเชียงใหม่งดปี๋ใหม่เมืองเซ่นพิษโควิด-19 ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

เทศบาลนครเชียงใหม่งด

Read more

เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินหน้าติดเซนเซอร์จุดห้ามจอด

รองรับ Smart City เท

Read more

ขนส่งจังหวัด ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจโรคไวรัสโคโรนา

นางวราภรณ์ วรพงศธร ข

Read more

เปิดโครงการ นครเชียงใหม่ เมืองสวย ไร้สาย @พระปกเกล้า Then, the old town

จังหวัดเชียงใหม่ เปิ

Read more

Seo adalah

backlink create

'));