สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ประชุมหารือสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเ

Read more

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนึกกำลัง วิจัยสารทดแทนกำจัดศัตรูพืชนำร่องพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน

นายองอาจ กิตติคุณชัย

Read more

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป“วอนขอรัฐบาลเห็นใจพี่น้องเกษตรกร”

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเ

Read more

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดการประชุมคณะวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 2/2562

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเ

Read more

กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปหวั่น !!! สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับเป้าส่งออกติดลบ 1% วอนรัฐเร่งดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ

นายองอาจ  กิตติคุณชั

Read more